Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/19590
Title: Bursa'nın anıt ağaçlarında miksomiset grubu organizmaların varlık ve dağılımları üzerine çalışmalar
Other Titles: Presence and distribution of corticolous myxomycetes in monumental trees in Bursa city center and surroundings
Authors: Ergül, C. Cem
Touray, Fatima
Bursa Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Bursa
Kortikol
Nem odası
Anıtsal
Myxomycetes
Corticolous
Moist chamber
Monumental
Myxomycetes
Issue Date: 28-Jun-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Touray, F. (2019). Bursa'nın anıt ağaçlarında miksomiset grubu organizmaların varlık ve dağılımları üzerine çalışmalar. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Kentleşmenin, miksomiseteslerin biyolojik çeşitliliğini etkilediği bildirilmiştir. Bursa kentinde, miksomiset grubuna ait çeşitliliğin kentsel alandaki durumuna ilişkin veriler bulunmamaktadır. Bu nedenle, Bursa ilinin anıt ağaçları en çok bulunduran ilçelerinde (Osmangazi ve Yıldırım) yer alan anıtsal olarak tanımlanmış ağaçlarda kortikol miksomisetes grubu organizmaların varlık ve dağılımının belirlenmesi amaçlanmıştır. Ağustos ve Ekim 2018'de Bursa'nın Osmangazi ve Yıldırım ilçesinde yer alan 100 adet anıtsal ağaçtan kabuk materyal toplanmıştır. Nem odası kültür tekniği laboratuar uygulaması çalışmalarından elde edilen türlerin izolasyonları teşhis ve tanımlanmaları gerçekleştirilmiştir.9 cins içinde 16 tür tanımlanmıştır tespit edilen türler listelenmiş ve Bursa şehri için Didymium bahiense (Gottsberger), Didymium difforme (Pers) SF Gray), Macbrideola martinii (Alexop. Amp; Beneke), Macbrideola oblonga (Pando, Lado), Physarum gyrosum (Rost), Physarum notabile (Macbr.) yeni kayıt olarak belirtilmiştir. Çalışma, Bursa şehir merkezindeki anıtsal ağaçlardaki kortikol miksomisetesler hakkında ilk rapordur. Ayrıca, Bursa ili miksomisetesleri biyolojik çeşitliliği üzerine 6 (altı) yeni Myxomycetes kaydı da eklemektedir.
Urbanization has been reported to affect the biodiversity of myxomycetes. There is no data in the Bursa city on the diversity of myxomycete in the urban area. Therefore, we aim to determine the presence of corticolous myxomycetes on monumental trees that are located in the most populated province of Bursa city (Osmangazi and Yıldırım). In August and October 2018, 100 barks of monumental trees located in the Osmangazi and Yıldırım) county of Bursa was collected. Moist chamber culture technique was used for the isolation and identification of the species.16 species within 9 genera were identified. The species identified are listed, and six new records Didymium bahiense (Gottsberger), Didymium difforme (Pers.) S. F. Gray), Macbrideola martinii (Alexop. & Beneke), Macbrideola oblonga (Pando, Lado), Physarum gyrosum (Rost.), Physarum notabile (Macbr.), were recorded for Bursa city. This is the first report of corticolous myxomycetes on monumental trees in Bursa city center. It also added data and 6 (six) new records of myxomycetes on the myxomycete biodiversity of Bursa.
URI: http://hdl.handle.net/11452/19590
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
561642.pdf2.62 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons