Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/19573
Title: Spectral co-existence in cooperative wireless networks
Other Titles: İşbirlikli kablosuz ağlarda spektral birliktelik
Authors: Ertaş, Tuncay
Habanabakize, Omar
Bursa Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Spektral birliktelik
İşbirliği
Analog ağ kodlama
Spectral coexistence
Cooperation
Analog network coding
Issue Date: 12-Jun-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Habanabakize, O. (2019). Spectral co-existence in cooperative wireless networks. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu tezde, düz Rayleigh sönümlemeli radyo kanalında analog ağ kodlamanın, birincil ve ikincil kullanıcıların aynı spectrum bölgesine işbirlikli röle aracılığı ile eşzamanlı erişiminde kullanımı araştırılmıştır. Birincil ve ikincil sistemlerin tek giriş tek çıkışlı (SISO) olduğu farzedilerek, üzerine bindirmeli spektral birliktelik ile 2x2 SISO-SISO işbirlikli radio ağı ele alınmıştır. Birlikteliğin, ikincil sinyalin analog ağ kodlanmış birincil sinyal üzerine iki farklı senaryo altında bindirilmesi şeklinde sağlandığı farzedilmiştir. Bu bağlamda, gerek birincil iletimin sağlanması ve/veya mevcut sinyal kalitesinin iyileşmesi şeklinde her iki kullanıcı da avantaj elde etmektedir. Birincil sinyal kalitesinin en azından mevcut durumunun korunması veya her iki kullanıcı için de iyileştirilmesi için gerekli koşullar servis dışı kalma olasılığı yönünden incelenmiştir. Ayrıca, bilişsel spectrum algılama farzedilerek ikincil kullanıcının servis dışı kalma olasılığı, iletimin sadece birlikte spectrum kullanımı şeklinde değil, belli bir olasılıkla boş spectral boşlukların doldurularak doğrudan yapılabildiği bir senaryoya genelleştirilmesi ile de elde edilmiştir.
In this thesis, the use of analog network coding for the spectral co-existence of primary and secondary users in flat Rayleigh fading through cooperative relaying has been investigated. It is assumed that the primary and secondary systems are all SISO, and thus a 2x2 SISO-SISO cooperative radio network has been considered for concurrent spectrum sharing using overlay approach. The investigated co-existence assumes placing the secondary signal on top of the analog network-coded primary signals at the secondary relay under two different scenarios, from which both users benefit as to either enable primary transmission not possible otherwise or increase signal quality or both compared to that in the absence of cooperation. Conditions of at least maintaining or increasing the primary user's signal quality compared to that in the absence of cooperation have been analyzed in terms of outage probabilities for both users. Assuming cognitive spectrum sensing, outage probability has also been obtained for the secondary users by generalizing the transmission to the case in which spectrum holes may also be available with some probability.
URI: http://hdl.handle.net/11452/19573
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
555008.pdf1.46 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons