Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/19498
Başlık: Türkiye'de planlı dönemde kalkınma planları ve kamu ekonomisi alanındaki gelişmeler
Yazarlar: Uludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi.
Edizdoğan, Nihat
Anahtar kelimeler: Türkiye'de planlı dönem
Kalkınma planları
Kamu ekonomisi
İktisat kalkınması
Toplum ihtiyaçları
Fonksiyon
Yayın Tarihi: 1973
Yayıncı: Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi
Atıf: Edizdoğan, N. (1973). ''Türkiye'de planlı dönemde kalkınma planları ve kamu ekonomisi alanındaki gelişmeler''. Akademi: Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Dergisi, 2(2), 864-903.
Özet: «İktisadi Kalkınmanın yolu bahar çiçekleri ile bezenmiş değildir. Milletçe belli bir ölçüde bir fedakarlığa katlanmaksızın iktisadi kalkınma tahakkuk edemez.» (1). Çağımızın toplumları, iş bölümü ve ihtisaslaşma esasına göre teşkilâtlanmışlardır. Toplumun ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli fonksiyonlar, değişik eller tarafından yürütülmek üzere bölünmüştür. Bu bölümlerin en önemlisi, kamu sektörü ile özel sektör arasında meydana gelmiştir. İnsanların toplum halinde teşkilatlanmaları ile ortaya çıkmış olan bu ayrımda kamu sektörüne düşen görevler zaman ve mekan içinde büyük değişiklikler göstermiştir. Bununla beraber, üzerine düşen görevler nispeten sınırlı olan ülkelerde bile kamu sektörü, ekonomik ve sosyal hayat bakımından küçümsemesine imkan olmayan geniş bir hizmetler demetini temsil etmektedir.
URI: http://hdl.handle.net/11452/19498
Koleksiyonlarda Görünür:1973 Cilt 2 Sayı 2

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
2_2_17.pdf9.81 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons