Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/19498
Title: Türkiye'de planlı dönemde kalkınma planları ve kamu ekonomisi alanındaki gelişmeler
Authors: Uludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi.
Edizdoğan, Nihat
Keywords: Türkiye'de planlı dönem
Kalkınma planları
Kamu ekonomisi
İktisat kalkınması
Toplum ihtiyaçları
Fonksiyon
Issue Date: 1973
Publisher: Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi
Citation: Edizdoğan, N. (1973). ''Türkiye'de planlı dönemde kalkınma planları ve kamu ekonomisi alanındaki gelişmeler''. Akademi: Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Dergisi, 2(2), 864-903.
Abstract: «İktisadi Kalkınmanın yolu bahar çiçekleri ile bezenmiş değildir. Milletçe belli bir ölçüde bir fedakarlığa katlanmaksızın iktisadi kalkınma tahakkuk edemez.» (1). Çağımızın toplumları, iş bölümü ve ihtisaslaşma esasına göre teşkilâtlanmışlardır. Toplumun ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli fonksiyonlar, değişik eller tarafından yürütülmek üzere bölünmüştür. Bu bölümlerin en önemlisi, kamu sektörü ile özel sektör arasında meydana gelmiştir. İnsanların toplum halinde teşkilatlanmaları ile ortaya çıkmış olan bu ayrımda kamu sektörüne düşen görevler zaman ve mekan içinde büyük değişiklikler göstermiştir. Bununla beraber, üzerine düşen görevler nispeten sınırlı olan ülkelerde bile kamu sektörü, ekonomik ve sosyal hayat bakımından küçümsemesine imkan olmayan geniş bir hizmetler demetini temsil etmektedir.
URI: http://hdl.handle.net/11452/19498
Appears in Collections:1973 Cilt 2 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2_2_17.pdf9.81 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons