Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/19456
Title: Tacikistan dış politikasında çok yönlülük arayışları ve Çin Halk Cumhuriyeti ile ilişkiler
Other Titles: Bilateral relations between Tajikistan and China in the frame of the open door policy of Tajikistan
Authors: Kaya, Sezgin
Barotov, Obid
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı/Uluslararası İlişkiler Bilim Dalı.
0000-0001-6113-7412
Keywords: Tacikistan
Tacik kimliği
Stratejik kültür
Açık kapı siyaseti
Çok yönlülük ilişkiler
Çin
Tajikistan
Crown identity
Strategic culture
Open door politics
Multilateral relations
China
Issue Date: 4-Feb-2021
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Barotov, O. (2021). Tacikistan dış politikasında çok yönlülük arayışları ve Çin Halk Cumhuriyeti ile ilişkiler. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Sovyetler Birliği'nin çöküşünden sonra, dış politikada yeni bir devlet olarak Tacikistan açık kapı politikasını izledi. ABD ve Rusya gibi süper güçlerle ikili ve çok taraflı ilişkilerin yanı sıra, coğrafi ve politik açıdan bize en yakın ülkelerden biri olan Çin, kendi çıkarlarıyla birlikte Tacikistan gibi yeni bir bağımsız devletin çıkarlarını göz ardı edemedi. Ama Tacikistan'ın tamamen politik değil, aynı zamanda stratejik ortaklıktada tek taraflı bağımlılığa düşmemek için başka ülkeler ile ekonomik ilişkilerde olması gerekmektedir. Açık kapı siyaseti ve çok yönlülük ilişkilerin himayesinde, Tacikistan stratejik kültürüne ve ulusal güvenliğine dayanarak “Yeni İpek Yolu”, “Dışarı çıkma stratejisi”, “İpek Yolu'nun ekonomik kuşağı” gibi projelerde Çin ile ilişkilerini geliştirmelidir. Stratejik kültür ve ulusal güvenliği yanı sıra ulusal kimlik de önemli bir rol oynamaktadır. Tacikistan küçük bir ülke ve Çin bir süper güç olduğundan, Tacikistan bölgenin önde gelen güçleri arasındaki ilişkilerdeki ulusal çıkarlarını korumalıdır. Avrupa halkının tarihinde “Avrupa çizmesi” nin, Alp dağları ile olan rolü ile Orta Asya ve Hint Yarımadası halklarının tarihi ve kültüründeki Pamirileri ve vadileri ile Tacik kimliğinin rolü karşılaştırılabilir. Burdan bilmeye gerek vardır ki, Tacik kimliğinin stratejik kültürü ulusal güvenliğini koruyabilmesini önemli bir faktörüdür.
After the collapse of the Soviet Union, Tajikistan as a new state in foreign policy followed its open door policy. Besides bilateral and multilateral relations with the superpowers like the USA and Russia, China, which is one of the closest countries to us geographically and politically, could not ignore the interests of a new independent state like Tajikistan with its own interests. But Tajikistan must have economic relations with other countries in order not to fall into unilateral dependence not only in political but also in strategic partnership. Under the auspices of open door politics and multilateral relations, based on the strategic culture and national security of Tajikistan, it should improve its relations with China in projects such as "New Silk Road", "Strategy for going out", "Economic belt of Silk Road". In addition to strategic culture and national security, national identity plays an important role. Since Tajikistan is a small country and China is a superpower, Tajikistan must protect its national interests in relations between the region's leading powers. The role of the "European boot" with the Alpine mountains in the history of the European people can be compared with the role of the Tajik identity in the history and culture of the peoples of the Central Asian and Indian Peninsula. It is necessary to know from here that the strategic culture of Tajik identity is an important factor in maintaining its national security.
URI: http://hdl.handle.net/11452/19456
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Obid BAROTOV.pdf2.88 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons