Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/19427
Title: Matris formda pseudoparabolik denklemler
Other Titles: Pseudoparabolic equations in matrix form
Authors: Hızlıyel, Sezayi
Özkan, Yeşim Sağlam
Bursa Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Matematik Anabilim Dalı.
Keywords: Pseudoparabolik denklemler
Sınır değer problemleri
Genelleştirilmiş Beltrami sistemleri
Cauchy-tip integral temsiller
Genelleştirilmiş Q-holomorf fonksiyonlar
Pseudoparabolic equations
Boundary value problems
Cauchy-type integral representation
Generalized Beltrami systems
Generalized Q-holomorphic functions
Issue Date: 24-Apr-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Özkan, Y. S. (2019). Matris formda pseudoparabolik denklemler. Yayınlanmamış doktora tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu tez çalışmasında, genelleştirilmiş Q-holomorf fonksiyonlar teorisinden türetilmiş matris formda L[w] := w(z; t) + a(z)w(z; t) + b(z)w(z; t) + c(z)w(z; t) + d(z)w(z; t) pseudoparabolik denklemin çözümü için genel integral temsiller elde edilmiştir. Burada w(z; t) = {Wij(z; t)}, m x s tipinde kompleks değerli bir matristir. a; b; c ve d katsayıları ise mm tipinde Q ile değişmeli kompleks değerli matrislerdir. Ayrıca elde edilen integral temsilleri vasıtası ile matris formda pseudoparabolik denklemler için Riemann sınır değer problemi tanımlanmış¸ ve negatif olmayan indeks için probleme ait çözümler sunulmuştur. Tezin birinci bölümü giriş kısmına ayrılmış ve kaynak özetleri verilmiştir. İkinci bölümde, tezin sonraki bölümlerinde kullanılacak olan Q-holomorf fonksiyonlar teorisi hakkında bilgi verilmiştir. Sonraki bölümlerde tez çalışmasının konusunu oluşturan matris formda pseudoparabolik denklem için elde edilen genel çözüm temsilleri verilmiş ve negatif olmayan indeks için Riemann sınır değer probleminin çözümleri elde edilmiştir.
In this thesis, general integral representations are obtained for pseudoparabolic equation in matrix form L[w] := w(z; t) + a(z)w(z; t) + b(z)w(z; t) + c(z)w(z; t) + d(z)w(z; t) which derived by generalized Q-holomorphic functions theory. Here w(z; t) = {Wij(z; t)}, is an mxs complex valued matrix. The coefficients a, b, c and d are mxm complex matrix commuting with Q. Furthermore, the Riemann boundary value problem is defined by means of obtained integral representations and solutions to the problem are presented for non-negative index. The first section of the thesis is reserved for introduction and a summary of the literature is given. In the second section, information about the Q-holomorphic functions which are to be used in later sections is given. In the following sections, obtained general solution representations for pseudoparabolic equation in matrix form which formed the subject of this thesis are given and solutions of Riemann boundary value problem are obtained for non-negative index.
URI: http://hdl.handle.net/11452/19427
Appears in Collections:Fen Bilimleri Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
555470.pdf748.18 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons