Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/19240
Title: İmmunoterapi ve radyoterapi kombinasyonu
Other Titles: Immunotherapy and radiotherapy combination
Authors: Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı.
0000-0003-4816-5798
Sarıhan, Süreyya
Keywords: İmmunoterapi
Radyoterapi
Abscopal etki
Kombine model tedavi
Immunotherapy
Radiotherapy
Abscopal effect
Combined modality therapy
Issue Date: 17-Jun-2020
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Sarıhan, S. (2020). ''İmmunoterapi ve radyoterapi kombinasyonu''. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 46(2), 225-235.
Abstract: İmmunoterapi, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi ile birçok kanser türünde yanıt, yanıt süresi ve sağkalım açısından etkinliği kanıtlanmış bir tedavidir. Yanıt oranları %20 olup dirençli hastalarda immunoterapi ile sinerjik etki yaratan yeni tedavilere gereksinim vardır. Radyoterapi ile tümör hücrelerinden salınan antijenik uyarı tümörün bağışıklık sistemi tarafından daha kolay tanınmasını sağlayarak immunoterapinin tamamlayıcısı olabilir. Radyoterapinin, ışınlanan hedef dışındaki metastazlar üzerindeki sistemik etkisi “abscopal” etki olarak tanımlanmış olup immuno-radyoterapinin temel amacı “abscopal” etkiyi uyandırmaktır. İmmuno-radyoterapinin yanıt ve sağkalıma anlamlı katkısı öncelikle malign melanom ve akciğer kanserlerinde gösterilmiş olup diğer solid tümörlerde de gelecek vaat eden önemli bir tedavi yöntemi olarak görülmektedir.
Immunotherapy is a treatment proven to be effective in terms of response, duration of response and survival in many types of cancer by strengthening the immune system. The response rates are 20%, and new treatments that produce synergistic effect with immunotherapy are needed in resistant patients. Antigenic stimulation released from tumor cells with radiotherapy can complement immunotherapy by making the tumor more easily recognized by the immune system. The systemic effect of radiotherapy on metastases other than the irradiated target is defined as “abscopal” effect and the main purpose of immuno-radiotherapy is to evoke the “abscopal” effect. The significant contribution of immuno-radiotherapy to response and survival has been shown primarily in malignant melanoma and lung cancers, and is seen as a promising treatment method in other solit tumors as well.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1027028
https://doi.org/10.32708/uutfd.710919
http://hdl.handle.net/11452/19240
ISSN: 1300-414X
Appears in Collections:2020 Cilt 46 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
46_2_16.pdf535.53 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons