Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/18631
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.date.accessioned2021-03-30T11:21:13Z-
dc.date.available2021-03-30T11:21:13Z-
dc.date.issued2004-12-20-
dc.identifier.citationKahvecioğlu, S. vd. (2005). ''Diyaliz ve erektil disfonksiyon ''. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 31(1), 1-4.tr_TR
dc.identifier.issn1300-414X-
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/420538-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/18631-
dc.description.abstractKişiler tarafından dile getirilmekten çekinilen ve kronik hastalıklar ile psikiyatrik bozukluğu olanlarda sıklığı artan erektil disfonksiyon (ED) sağlıklı erişkin erkeklerde yaklaşık %50 oranındadır. Çalışmamızda, erkeklerde bu kadar sık görülen bu hastalığın ünitemizdeki renal replasman tedavisi alan hemodiyaliz (HD) ve periton diyalizi (PD) uygulanan olgularımızdaki sıklığını ve psikiyatrik tablo ile ED bağlantısını araştırmayı amaçladık. Bu amaçla çalışmaya 18 HD, 9 PD hastası ve 14 gönüllü sağlıklı kontrol grubu olarak alındı. Tüm olgulardan ED uluslar arası indeks formu, hastane anksiyete ve depresyon formunun cevaplanması istendi. HD’de %50, PD’de %66 ve kontrol grubunda %35 oranında ED’a rastlandı. HD grubunda psikiyatrik bozukluğu olan hastalarda ED sıklığının arttığı diğer gruplarda istatistiksel anlamlılığa ulaşmadığı görüldü.tr_TR
dc.description.abstractErectile dysfunction (ED) that is hard to talk about and has increasing frequency in chronic diseases and psychiatric disorders is present approximately in %50 of healthy males. We aimed to investigate the frequency of the disorder that is frequent in population in cases having peritoneal or hemodialysis as renal replacement therapy and to evaluate the association of the psychiatric condition and the ED. For this purpose 18 HD, 9 PD and, as control group, 14 healthy volunteers were enrolled into the study. All cases were asked to complete the international ED index form, hospital anxiety and depression forms. The rate of ED in HD, PD and the control groups were %50, %66, and %35 respectively. It was observed that in the HD group, with psychiatric disorders, ED frequency increased significantly, while did not reach to statistical significance in the other groups.en_US
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectErektil disfonksiyontr_TR
dc.subjectHemodiyaliztr_TR
dc.subjectAnksiyetetr_TR
dc.subjectPeriton diyalizitr_TR
dc.subjectErectile dysfunctionen_US
dc.subjectDepresyontr_TR
dc.subjectPeritoneal dialysisen_US
dc.subjectHemodialysisen_US
dc.subjectDepressionen_US
dc.subjectAnxietyen_US
dc.titleDiyaliz ve erektil disfonksiyontr_TR
dc.title.alternativeDialysis and erectile dysfunctionen_US
dc.typeArticleen_US
dc.typeAraştırma makalesitr_TR
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergitr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Nefroloji Bilim Dalı.tr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.tr_TR
dc.identifier.startpage1tr_TR
dc.identifier.endpage4tr_TR
dc.identifier.volume31tr_TR
dc.identifier.issue1tr_TR
dc.relation.journalUludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi / Journal of Uludag University Medical Facultytr_TR
dc.contributor.buuauthorKahvecioğlu, Serdar-
dc.contributor.buuauthorAkdağ, İbrahim-
dc.contributor.buuauthorArabul, Mahmut-
dc.contributor.buuauthorGörgülü, Numan-
dc.contributor.buuauthorErsoy, Alpaslan-
dc.contributor.buuauthorGüllülü, Mustafa-
dc.contributor.buuauthorYavuz, Mahmut-
dc.contributor.buuauthorDilek, Kamil-
dc.contributor.buuauthorYurtkuran, Mustafa-
Appears in Collections:2005 Cilt 31 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
31_1_1.pdf113.06 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons