Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/18401
Başlık: Kefir ve özellikleri
Diğer Başlıklar: Kefir and it's properties
Yazarlar: Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi/Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı.
Anar, Şahsene
Anahtar kelimeler: Kefir
Fermente
Granülleri
Üretim
Production
Fermented
Yayın Tarihi: 2-Eyl-1999
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Anar, Ş. (2000). ''Kefir ve özellikleri ''. Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 19(1-2), 137-140.
Özet: Bu. makalede fermente bir süt ürünü olan kefir hakkında bilgi verilmiş, ayrıca kefir granülleri, kefir üretimi, kefirin mikroflorası ve insan sağlığı açısından yararlı etkileri tartışılmıştır.
In this article some information about kefır, a product of fermented milk has been given. In addition, the kefir graıns, the production and microflora of kefir and the beneficial effects of it to the human health have been discussed.
URI: http://hdl.handle.net/11452/18401
ISSN: 1301-3173
Koleksiyonlarda Görünür:2000 Cilt 19 Sayı 1-2

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
19_1-2_22.pdf1.35 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons