Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/18370
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDirik, Ahmet Emir-
dc.contributor.authorYıldız, Sedat-
dc.date.accessioned2021-03-25T12:18:13Z-
dc.date.available2021-03-25T12:18:13Z-
dc.date.issued2021-02-11-
dc.identifier.citationYıldız, S. (2021). 3 boyutlu derinlik kamerası ile derin öğrenme tabanlı güvenli yüz tanıma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/18370-
dc.description.abstractDerin öğrenme ile yüz tanıma teknikleri, son yıllarda çok hızlı gelişim gösteren ve günlük hayatta pek çok alanda uygulaması olan bir araştırma konusudur. Suçluların takip edilmesi, personellerin şirkete giriş çıkış takibi gibi alanlar yüz tanıma sistemlerinin kullanılabileceği alanlardır. Yüz tanıma ile birlikte bir diğer önemli nokta ise yüz tanıma sistemlerine karşı yapılan saldırıların önlenmesidir. Örneğin yüz tanıma sistemleri, vesikalık fotoğraf, yazıcıdan kişinin yüz fotoğraf çıktısının alınması, telefon veya tabletten yüz fotoğrafı, video görüntüleri, maske kullanılması gibi yöntemlerle yanıltılabilmektedir. Bu nedenle başarılı bir yüz tanıma sistemi geliştirmek kadar yüz tanıma sisteminin aldatılmasını önlemek de önemli bir konudur. Bu çalışmada derin öğrenme teknikleri kullanılarak başarımı yüksek bir yüz tanıma sistemi geliştirilmiştir. 3D derinlik kamerası ile derinlik bilgisi analizi ve göz kırpma tespiti yapılarak yüz tanıma sistemlerini yanıltmaya yönelik gerçekleştirilen ataklara karşı güvenliği sağlayan bir sistem geliştirilmiştir. 3D derinlik kamerasından alınan derinlik bilgilerinin gradyeni hesaplanarak genlik ve açı histogramları çıkarılıp bu histogramların ortalama, ortanca ve standart sapma gibi istatistiksel analizi yapılarak kamera karşısındaki kişilerin canlılık tespiti yapılmıştır. Derinlik bilgisine ek olarak karar ağacı regresyonu tekniği kullanılarak göz kırpma tespiti yapılıp sistemin canlılık tespit başarımı arttırılmıştır.tr_TR
dc.description.abstractDeep learning and facial recognition techniques are a research subject that has developed very rapidly in recent years and has applications in many areas in daily life. Facial recognition systems can be used in areas such as tracking criminals, tracking personnel entry and exit from the company. Another important point along with face recognition is the prevention of attacks against face recognition systems. For example, face recognition systems can be misled by methods such as passport photos, printing a person’s face photo from the printer, using a face photo from a phone or tablet, video images, and masks. Therefore, preventing the face recognition system from being deceived is as important as developing a successful face recognition system. In this study, a highly successful face recognition system has been developed using deep learning techniques. A system has been developed that provides security against attacks that are made to mislead face recognition systems by analyzing depth information and detecting blinking with a 3D depth camera. By calculating the gradient of the depth information obtained from the 3D depth camera, amplitude and angle histograms were extracted, and the vitality of the people in front of the camera was determined by performing statistical analysis of these histograms such as mean, median and standard deviation. In addition to depth information, blink detection was performed using the decision tree regression technique and the vitality detection performance of the system was increased.en_US
dc.description.sponsorshipTeracity Yazılımtr_TR
dc.format.extentVII, 94 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherBursa Uludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectDerin öğrenmetr_TR
dc.subjectYüz tespititr_TR
dc.subjectYüz tanımatr_TR
dc.subject3 boyutlu derinlik kamerasıtr_TR
dc.subjectCanlı-cansız kişi tespititr_TR
dc.subjectGöz kırpma tespititr_TR
dc.subjectEvrişimli sinir ağlarıtr_TR
dc.subjectDeep learningen_US
dc.subjectFace detectionen_US
dc.subjectFace recognitionen_US
dc.subject3D depth cameraen_US
dc.subjectLiveness detectionen_US
dc.subjectEye blink detectionen_US
dc.subjectConvolutional neural networksen_US
dc.title3 boyutlu derinlik kamerası ile derin öğrenme tabanlı güvenli yüz tanımatr_TR
dc.title.alternativeDeep learning based secure face recognition with 3D depth cameraen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentBursa Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı.tr_TR
dc.contributor.orcid0000-0003-4632-8186tr_TR
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sedat_YILDIZ.pdf26.45 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons