Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1822
Title: Bursa ovası yeraltısuyu sulamasında çiftçi sulamalarının değerlendirilmesi
Other Titles: Evaluation of irrigation applications of farmers in Bursa groundwater irrigation project area
Authors: Şahinler, Çimen Zehra
Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü.
Gündoğdu, Kemal Sulhi
Keywords: Su uygulama randımanı
Sulama zamanı
Yeraltısuyu sulaması
Field application efficiency
Groundwater irrigation
Irrigation time
Issue Date: 2002
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Şahinler, Ç. Z. ve Gündoğdu, K. S. (2002). "Bursa ovası yeraltısuyu sulamasında çiftçi sulamalarının değerlendirilmesi". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 16(1), 97-104.
Abstract: Bu çalışmada, Bursa Ovası Yeraltısuyu Sulaması, çiftçi uygulamaları açısından ele alınmış, sulama alanındaki çiftçilerin sulama zamanını belirleme yetenekleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu amaçla örnek parseller seçilerek bu parseller üzerinde çalışmalar yürütülmüştür. Sonuçta, Bursa Ovası Yeraltısuyu sulaması alanındaki çiftçilerin sulama zamanını belirleme konusunda kullandıkları ölçütlerin yetersiz olduğu ve bu konuda yeterli bilince sahip olmadıkları sonucuna ulaşılmıştır.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/153952
http://hdl.handle.net/11452/1822
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2002 Cilt 16 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
16_1_10.pdf250.79 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons