Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/18190
Title: Örgü peynirin üretim aşamalarında görülen bazı mikrobiyolojik ve kimyasal değişimler
Other Titles: Investigation on the microbiological and chemical changes of örgü cheese at different production stages
Authors: Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi/Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı.
Anar, Şahsene
Soyutemiz, Ece
Çetinkaya, Figen
Keywords: Örgü peyniri
Mikrobiyolojik değişiklikler
Kmyasal değişiklikler
Örgü cheese
Microbiological changes
Chemical changes
Issue Date: 6-Nov-1999
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Anar, Ş. vd. (2000). ''Örgü peynirin üretim aşamalarında görülen bazı mikrobiyolojik ve kimyasal değişimler''. Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 19(1-2), 81-85.
Abstract: Bu çalışma Bursa ve çevresinde son yıllarda üretilmeye başlanan örgü peynirinin, üretimi aşamalarındaki mikrobiyolojik ve kimyasal değişiklikleri belirlemek amacı ile yapılmıştır. Mikrobiyolojik analiz sonuçlarına göre satışa hazır hale gelen peynirde toplam aerob bakteri, koliform grubu bakteri, stafilokok, Laktobasil, enterokok, küf ve maya sayısı sırasıyla 8.3x10, 5x104, 8.7x105, 1x108, 3.8x 107, 4.1x105 kob/g olarak bulunmuştur. Kimyasal analiz sonuçlarına göre satışa hazır hale gelen peynirde ortalama pH, kuru madde, kuru maddede yağ, kuru maddede tuz sırasıyla ortalama 5.3, %51.41, %42.41 ve %17.49 olarak bulundu. Sonuç olarak, örgü peynirin halk sağlığı için potansiyel bir tehlike oluşturduğu ve üretimin standart olmadığı sonucuna varıldı.
The study was made to investigate the microbiological and chemical changes during production procedure of örgü cheese produced in Bursa and its vicinity in recent years. The average bacterial counts in cheese ready for marketing for total aerobic, coliform groups, staphylococcus, Lactobacillus, enterococcus, yeasts and moulds in the microbiological analysis were found as 8.3x107, 5x104, 8.7x105, 1x108, 3.8x107,4.1x105 cfu!g respectively. In the cheese ready for marketing the average pH,total dry matter, fat in dry matter, salt in dry matter were found as 5.3, 51.41 (%), 42.41 (%)and 17.49 (%) respectively. Asa result, it is determined that örgü cheese is a potential danger for public health and it does not have a standard production procedure.
URI: http://hdl.handle.net/11452/18190
ISSN: 1301-3173
Appears in Collections:2000 Cilt 19 Sayı 1-2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
19_1-2_13.pdf1.67 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons