Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/18153
Title: Bursa yöresinde tüketilen sütlerdeki kurşun (Pb) düzeylerinin saptanması
Other Titles: Determination of lead (Pb) contents of milk consumed in Bursa region
Authors: Sayal, Ahmet
Aydın, Ahmet
Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi/Biyokimya Anabilim Dalı.
Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi/Besin Hijyeni ve Teknoloji Anabilim Dalı.
Mert, Nihat
Tayar, Mustafa
Şen, Cem
Çetin, Meltem
Keywords: Bursa
Süt
Kurşun (Pb)
Lead
AAS methods
Milk
Issue Date: 1993
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Mert, N. vd. (1993). "Bursa yöresinde tüketilen sütlerdeki kurşun (Pb) düzeylerinin saptanması". Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 12(1), 49-54.
Abstract: Yüzyıllardan beri çeşitli amaçlar için yaygınca kullanılan kurşun (Pb), insan ve hayvanlarda toksik yatması nedeniyle biyolojik öneme sahiptir. Sunulan çalışmada trafikten uzak, yoğun trafik akışına sahip yol kenarlarında ve sanayi bölgelerinde bulunan 25 adet çiftlikte beslenen ineklerden alınan süt örnekleri incelendi. Numunelerde kurşun düzeyi Atomik Absorbsiyon Spektrofotometresi kullanılarak ölçüldü. Pb düzeyi kontrol grubu diye nitelendirilen trafikten uzak bölgedeki 5 numunede 0.0231 ppm iken, yoğun trafiğe sahip yol kenarlarındaki bölgede 10 numunede 0.0342 ppm ve sanayi bölgesindeki 10 numunede ise 0.0907 ppm olarak saptandı. Elde edilen sonuçlar, Bursa yöresinde gerek trafik yoğunluğu ve gerekse sanayi bölgelerinin tüketilen sütlerdeki Pb miktarını etkilemekte olduğu ve çevre kirliliği açısından olumsuz sinyaller verdiğini vurgulamaktadır.
Lead which has been used for centuries for different purposes had biological importance due to its toxicity for man and animals. In the presented study, milk samples obtained from 25 different farm located at; far from heavy traffic, in heavy traffic and in factory areas were investigated for lead (Pb) contents by Atomic Absorption Spectrophotometer. The average amount of Pb in the first group from 5 samples were 0.0231 ppm, in second group from 10 samples were 0.0342 ppm and in the third group from 10 samples were estimated as 0.0907 ppm. From this obtained data, it was emphasized that heavy traffic and industrial areas affected significantly the amount of Pb in milk and give negative signals for environmental pollution.
URI: http://hdl.handle.net/11452/18153
Appears in Collections:1993 Cilt 12 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12_1_7.pdf1.22 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons