Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/18153
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorSayal, Ahmet-
dc.contributor.authorAydın, Ahmet-
dc.date.accessioned2021-03-23T08:45:50Z-
dc.date.available2021-03-23T08:45:50Z-
dc.date.issued1993-
dc.identifier.citationMert, N. vd. (1993). "Bursa yöresinde tüketilen sütlerdeki kurşun (Pb) düzeylerinin saptanması". Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 12(1), 49-54.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/18153-
dc.description.abstractYüzyıllardan beri çeşitli amaçlar için yaygınca kullanılan kurşun (Pb), insan ve hayvanlarda toksik yatması nedeniyle biyolojik öneme sahiptir. Sunulan çalışmada trafikten uzak, yoğun trafik akışına sahip yol kenarlarında ve sanayi bölgelerinde bulunan 25 adet çiftlikte beslenen ineklerden alınan süt örnekleri incelendi. Numunelerde kurşun düzeyi Atomik Absorbsiyon Spektrofotometresi kullanılarak ölçüldü. Pb düzeyi kontrol grubu diye nitelendirilen trafikten uzak bölgedeki 5 numunede 0.0231 ppm iken, yoğun trafiğe sahip yol kenarlarındaki bölgede 10 numunede 0.0342 ppm ve sanayi bölgesindeki 10 numunede ise 0.0907 ppm olarak saptandı. Elde edilen sonuçlar, Bursa yöresinde gerek trafik yoğunluğu ve gerekse sanayi bölgelerinin tüketilen sütlerdeki Pb miktarını etkilemekte olduğu ve çevre kirliliği açısından olumsuz sinyaller verdiğini vurgulamaktadır.tr_TR
dc.description.abstractLead which has been used for centuries for different purposes had biological importance due to its toxicity for man and animals. In the presented study, milk samples obtained from 25 different farm located at; far from heavy traffic, in heavy traffic and in factory areas were investigated for lead (Pb) contents by Atomic Absorption Spectrophotometer. The average amount of Pb in the first group from 5 samples were 0.0231 ppm, in second group from 10 samples were 0.0342 ppm and in the third group from 10 samples were estimated as 0.0907 ppm. From this obtained data, it was emphasized that heavy traffic and industrial areas affected significantly the amount of Pb in milk and give negative signals for environmental pollution.en_US
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectBursatr_TR
dc.subjectSüttr_TR
dc.subjectKurşun (Pb)tr_TR
dc.subjectLeaden_US
dc.subjectAAS methodsen_US
dc.subjectMilken_US
dc.titleBursa yöresinde tüketilen sütlerdeki kurşun (Pb) düzeylerinin saptanmasıtr_TR
dc.title.alternativeDetermination of lead (Pb) contents of milk consumed in Bursa regionen_US
dc.typeArticleen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergitr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi/Biyokimya Anabilim Dalı.tr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi/Besin Hijyeni ve Teknoloji Anabilim Dalı.tr_TR
dc.identifier.startpage49tr_TR
dc.identifier.endpage54tr_TR
dc.identifier.volume12tr_TR
dc.identifier.issue1tr_TR
dc.relation.journalUludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi / The Journal of the Faculty of Veterinary Medicine University of Uludağtr_TR
dc.contributor.buuauthorMert, Nihat-
dc.contributor.buuauthorTayar, Mustafa-
dc.contributor.buuauthorŞen, Cem-
dc.contributor.buuauthorÇetin, Meltem-
dc.relation.collaborationSanayitr_TR
Appears in Collections:1993 Cilt 12 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12_1_7.pdf1.22 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons