Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/18150
Title: Yarımkan İngiliz kısraklarda gebeliğin ikinci yarısındaki plazma progesteron (P) ve östron (E1) değerleri
Other Titles: Plasma progesterone (P) and estrone (E1) concentrations in crossbreed English mares during the second half of gestation
Authors: Vural, Rıfat
Küplülü, Şükrü
Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Farmakoloji Ana Bilim Dalı.
Mert, Nihat
Ulus, İ.Hakkı
Keywords: Yarımkan İngiliz kısraklarda
Plazma
Östron (E1)
Mares
Plasma
Estrone (E1)
Progesteron(P)
The second half of gestation
Issue Date: 1993
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Vural, R. vd. (1993). "Yarımkan İngiliz kısraklarda gebeliğin ikinci yarısındaki plazma progesteron (P) ve östron (E1) değerleri". Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 12(1), 41-48.
Abstract: Bu çalışmada, yarımkan ingiliz kısraklarda gebeliğinin ikinci yarısında kan progesteron (P) ve östron (E1) değerleri araştırıldı. Materyal olarak, 6-12 yaş arasında 10 adet Yarımkan İngiliz kısrak kullanıldı. Kan örnekleri Vena Jugularisten EDTA-2Na içeren silikonlu cam tüplere alındı. Daha sonra çalışmaya alınan gebeliğinin ikinci yarısındaki kısrakların plazma Progesteron (P) ve Östron (E1) değerleri ölçüldü. Gebeliğin ikinci yansında, östron (E1) seviyesi gebelik ilerledikçe arttı ve gebeliğin 8. ayında 853.13 ± 299.22 pg/ml ile en yüksek ortalama değere ulaştı. Daha sonra gittikçe azalarak gebeliğin 11. ayında ortalama 362.25 ± 87.03 pg/ml düştü. Plazma progesteron (P) düzeyi, gebeliğin 5 ve 6. aylarında 4.75 ± 2.23 ng/ml den 2.44 ± 1.14 ng/ml'e düştü. Gebeliğin 6-10. aylarında 1-2 ng/ml arasında seyretti. Gebeliğin 11. ayında ise tekrar ortalama 5.09 ± 1.33 ng/ml'e yükseldi. Sonuç olarak, diğer evcil hayvanlarda da belirtildiği gibi, kısraklarda gebeliğin ikinci yansında progesteronun gebeliğin devamlılığı için gerekli olduğu ve fötusun canlılığının plazma E1 düzeyi belirlenerek tesbit edilebileceği kanısındayız.
In this study, the changes in circulating progesterone (P) and Estrone (E1) concentrations during the second half of gestation in crossbreed English mares were investigated. As material, 10 crossbreed English mares ranging in age from 6 to 12 years were used. Blood samples were collected via the jugular vein into siliconized glass tubes containing EDTA-2Na as an anticoagulant. Then plasma concentrations of estrone (E1) and progesterone (P) in this 10 mares were measured. Estrone (E1) levels gradually increased as the pregnancy advanced. The maximum concentration of E1 in plasma was 853.13 ± 299.22 pg/ml on months 8, then gradually declined to 362.25 '± 87.03 pg/ml on months ll. The concentration of progesterone (P) in plasma declined from 4.75 ± 2.23 ng/ml to 2.44 ± 1.14 ng/ml between on months 5 and on months 6 of gestation. Remained between 1-2 ng/ml from months 6 to months 10, Thereafter increased to 5.09 ± 1.33 ng/ml on months 11 of gestation. As a result, it was concluded that progesterone was essential for the maintenance of pregnancy in mares as it is in other domestic animals and that fetal viability can be assed by measuring maternal plasma estrone (E1) concentration during the second half of gestation.
URI: http://hdl.handle.net/11452/18150
Appears in Collections:1993 Cilt 12 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12_1_6.pdf1.69 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons