Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/18102
Title: Merinos koyunlarında eritrosit sodyum (Na+) miktarı ile verim arasındaki ilişkilerin araştırılması
Other Titles: An investigation on the relationship between erythrocyte sodium (Na+) levels and production in Merino sheep
Authors: Poyraz, Öznur
Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
Mert, Nihat
Tanrıverdi, Meltem
Keywords: Kuzu
Koyun
Merinos
Eritrosit sodyum
Doğum ağırlığı
Canlı ağırlık
Yapağı verimi
Lamb
Sheep
Merino
Erythrocyte sodium
Birth weight
Live weight
Wool production
Issue Date: 1990
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Mert, N. vd. (1990). “Merinos koyunlarında eritrosit sodyum (Na+) miktarı ile verim arasındaki ilişkilerin araştırılması”. Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 8-9(1-2-3), 35-41.
Abstract: Bu çalışma Merinos koyunlarında eritrosit Na+ iyon konsantrasyonu ile doğum ağırlığı, canlı ağırlık ve yapağı verimi arasındaki ilişkileri incelemek için yapılmıştır. 46 merinos koyunu ve 23'er başlık erkek ve dişi merinos kuzusu araştırma materyali olarak kullanıldı. Canlı ağırlık ve yapağı verimi farklılığı yaş ve cinsiyetle P ≤ 0,01 düzeyinde önem gösterirken, eritrosit Na+ konsantrasyonu cinsiyetle ilişkili olup, farklılık P ≤ 0,05 düzeyinde önemli bulunmuştur. Canlı ağırlık ile eritrosit Na+ iyon miktarı arasında F = 2,368 değeri ile P ≤ 0,05 düzeyinde önem saptanmıştır.
This study has been done to investigate the relationship between erythrocyte Na+ concentration and birth weight, live weight and wool production. 46 Merino Sheep, 23 male and 23 female merino lambs were used as research materials. There were statistical importance between live weight and wool production (P ≤ 0,01); and erythrocyte Na+ level and sex (P ≤ 0,05). lt was also found statistical importance between live weight and erythrocyte Na+ levels in lambs (F = 2,368, P ≤ 0,05).
URI: http://hdl.handle.net/11452/18102
Appears in Collections:1989-1990 Cilt 8-9 Sayı 1-2-3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8_9_1_6.pdf1.35 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons