Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/18082
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorYılmaz, Engin-
dc.date.accessioned2021-03-23T05:59:42Z-
dc.date.available2021-03-23T05:59:42Z-
dc.date.issued1997-
dc.identifier.citationEvrensel, S. S. vd. (1997). ''Bazı peynir çeşitlerinde yersinia türü bakterilerin varlığının araştırılması''. Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 16(1-2-3), 93-98.tr_TR
dc.identifier.issn1301-3173-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/18082-
dc.description.abstractBu çalışmada Bursa'da tüketilen 43 adet peynir örneği incelendi. Fosfat buffer solüsyonunda (pH 7.3, 0.067 M) soğuk zenginleştirmeye alınan örneklerden 4°C'de 21 gün inkübasyondan sonra Cefsulodin irgasan novobiocin (CIN) agar yüzey ekim metodu ile ekim yapıldı. Hiçbir numuneden Yersinia enterocolitica izole edilemedi. Numunelerde ortalama tuz oranı % 6.55, rutubet oranı% 52 ve pH 5.16 olarak belirlendi. Sonuç olarak, Bursa'da tüketilen peynirlerin hijyenik kalitesinin oldukça yetersiz olduğu saptandı.tr_TR
dc.description.abstractIn this study, 43 cheese samples has been examined which consumed in Bursa. The samples were inoculated into the surface of Cefsulodin irgasan novobiocin (CIN) agar after three-ıveeks cold enrichment 4°C in phosphate buffered saline (PBS,pH= 7.3, 0.067 M) containing 10% peptone. None of the samples was positive for Yersinia enterocolitica. In the chemical analyses of samples, the average values of moisture and salt contents were found to be 52 %, 6.55 % respectiveJy. The average value of pH was found to be 5.16. Asa result, the hygienic quality of cheese which were consumed in Bursa were determined to be unacceptable.en_US
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectPeynirtr_TR
dc.subjectYersinia spptr_TR
dc.subjectCheesetr_TR
dc.subjectRutubettr_TR
dc.titleBazı peynir çeşitlerinde yersinia türü bakterilerin varlığının araştırılmasıtr_TR
dc.title.alternativePrevalence of yersinia species in cheeseen_US
dc.typeArticleen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergitr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Gıda Teknolojisi Programı.tr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi/Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı.tr_TR
dc.identifier.startpage93tr_TR
dc.identifier.endpage98tr_TR
dc.identifier.volume16tr_TR
dc.identifier.issue1-2-3tr_TR
dc.relation.journalUludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi / The Journal of the Faculty of Veterinary Medicine University of Uludağtr_TR
dc.contributor.buuauthorEvrensel, Süreyya Saltan-
dc.contributor.buuauthorBerberoğlu, Seran-
dc.contributor.buuauthorTayyar, Mustafa-
dc.relation.collaborationSanayitr_TR
Appears in Collections:1997 Cilt 16 Sayı 1-2-3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
16_1_11.pdf1.21 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons