Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/18082
Başlık: Bazı peynir çeşitlerinde yersinia türü bakterilerin varlığının araştırılması
Diğer Başlıklar: Prevalence of yersinia species in cheese
Yazarlar: Yılmaz, Engin
Uludağ Üniversitesi/Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Gıda Teknolojisi Programı.
Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi/Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı.
Evrensel, Süreyya Saltan
Berberoğlu, Seran
Tayyar, Mustafa
Anahtar kelimeler: Peynir
Yersinia spp
Cheese
Rutubet
Yayın Tarihi: 1997
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Evrensel, S. S. vd. (1997). ''Bazı peynir çeşitlerinde yersinia türü bakterilerin varlığının araştırılması''. Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 16(1-2-3), 93-98.
Özet: Bu çalışmada Bursa'da tüketilen 43 adet peynir örneği incelendi. Fosfat buffer solüsyonunda (pH 7.3, 0.067 M) soğuk zenginleştirmeye alınan örneklerden 4°C'de 21 gün inkübasyondan sonra Cefsulodin irgasan novobiocin (CIN) agar yüzey ekim metodu ile ekim yapıldı. Hiçbir numuneden Yersinia enterocolitica izole edilemedi. Numunelerde ortalama tuz oranı % 6.55, rutubet oranı% 52 ve pH 5.16 olarak belirlendi. Sonuç olarak, Bursa'da tüketilen peynirlerin hijyenik kalitesinin oldukça yetersiz olduğu saptandı.
In this study, 43 cheese samples has been examined which consumed in Bursa. The samples were inoculated into the surface of Cefsulodin irgasan novobiocin (CIN) agar after three-ıveeks cold enrichment 4°C in phosphate buffered saline (PBS,pH= 7.3, 0.067 M) containing 10% peptone. None of the samples was positive for Yersinia enterocolitica. In the chemical analyses of samples, the average values of moisture and salt contents were found to be 52 %, 6.55 % respectiveJy. The average value of pH was found to be 5.16. Asa result, the hygienic quality of cheese which were consumed in Bursa were determined to be unacceptable.
URI: http://hdl.handle.net/11452/18082
ISSN: 1301-3173
Koleksiyonlarda Görünür:1997 Cilt 16 Sayı 1-2-3

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
16_1_11.pdf1.21 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons