Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1801
Title: Jean Baudrillard’ın felsefesinde gerçeklik problemi
Other Titles: The problem of reality in Jean Baudrillard’s philosophy
Authors: Küçükalp, Kasım
Çam, Nihat
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/Felsefe Tarihi Bilim Dalı.
Keywords: Jean Baudrillard
Reality
Gerçeklik
Hipergerçeklik
Sanal
Simülasyon
Hyperreality
Virtual
Simulation
Issue Date: 5-Aug-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Çam, N. (2019). Jean Baudrillard’ın felsefesinde gerçeklik problemi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Postmodern dönemde birçok şey değiştiği gibi eski dönemlere nazaran insanların dünyayla olan ilişkisi de değişmiştir. Bu ilişki üzerine düşünen ve çalışmalar yapan Jean Baudrillard, akademik kariyerinin başından itibaren sürekli gerçeklik kavramını incelemiş ve gerçekliğin birçok alandaki tezahürlerini betimlemiştir. Jean Baudrillard, insanların farkına varmamasına rağmen gerçekliğin artık olmadığını savunmaktadır. Bu çerçevede çalışmamızda Jean Baudrillard’ın felsefesinde gerçeklik problemi işlenmiştir. Çalışmamız literatür tarama modeli ile gerçekleştirilmiştir.
In postmodern age, like so many things have changed, also man’s relationship with world, compared to old times, has changed. Jean Baudrillard, who thinks about and works on this relationship, analyzes reality concept and describes reality’s appearing on many areas begining from his acamical career. Jean Baudrillard defends that reality does not exist even people do not notice its disappearence. In this framework we have examined the problem of reality in Jean Baudrillard’s philosophy. Our study was carried out with the literature scanning model.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1801
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
701721002.pdf1.34 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons