Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1796
Title: Yeni sentezlenen bakır (II) karışık ligand kompleksinin [Cu(5-nitro-1-10-fenantrolin) (L-glutamin)(H2O)]ClO4.H2O sitotoksik antikanser ve genotoksik etkilerinin sağlıklı ve kanser hücre hatlarında belirlenmesi
Other Titles: Determination of the cytotoxic anti-cancer and genotoxic effects of copper (II) mixed ligand complex [Cu(5-nitro-1-10-phenanthroline)(L-glutamine)(H2O)]ClO4.H2O in healthy and cancer cell lines
Authors: Çinkılıç, Nilüfer
Gülfidanlı, Merve
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Copper
Anti-cancer effect
L-glutamine
Phenanthroline
Bakır
Anti-kanser etkisi
L-glutamin
Fenantrolin
Issue Date: 17-Oct-2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Gülfidanlı, M. (2016). Yeni sentezlenen bakır (II) karışık ligand kompleksinin [Cu(5-nitro-1-10-fenantrolin) (L-glutamin)(H2O)]ClO4.H2O sitotoksik antikanser ve genotoksik etkilerinin sağlıklı ve kanser hücre hatlarında belirlenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu tez çalışmasında bakır (II) karışık ligand kompleksi [Cu(5-Nitro-1-10-Fenantrolin) (L-glutamin)(H2O)]ClO4.H2O ile MCF-7 insan meme kanseri hücre hattı, Caco-2 insan kolon kanseri hücre hattı, A549 insan akciğer kanseri hücre hattı ve Beas-2B insan bronş epitel hücre hatlarında çalışılmıştır. XTT testi uygulanarak bakır (II) kompleksin özelikle MCF-7 hücrelerinde anti-kanser aktivitesi gösterilmiştir. Bakır(II) kompleksinin genotoksik etkisini göstermek amacıyla komet testi uygulanmıştır. Hücre içi serbest radikal seviyesi DCF-DA testi ile belirlenmiştir. Komet testi sonuçlarına göre bakır (II) kompleksi ile muamele edilen hücrelerde DNA zincir kırılmaları meydana geldiği görülmüştür. Meydana gelen DNA kırıklarının oksidatif hasar nedeniyle oluştuğu DCF-DA testi ile kanıtlanmaktadır. Yapılan XTT sonuçları ise bakır (II) kompleksinin MCF-7 hücre hatında umut verici bir anti-kanser ajanı olduğunu göstermiştir.
In this Thesis copper (II) mixed ligand complex [Cu(5-Nitro-1-10-phenanthrolıne)(L-glutamine) (H2O)] ClO4.H2O was studied in MCF-7 human breast cancer cell line, Caco-2 human colon cancer cell line, A549 human lung cancer cell line and Beas-2B human bronchial epithelial healthy cell line. Copper (II) complexes was demonstrated anti-cancer activity especially in MCF-7 cells by XTT assay. The genotoxic effects of the copper complexes were evaluated by comet assay. Intracellular Reactive Oxygen species levels were determined by DCF-DA assay. The results of comet assay showed that exposure to copper complexes induced DNA fragmentation. DCF-DA assays confirmed that DNA fragmentation was due to oxidative damage. The results of XTT, cytotoxicity test, showed that copper (II) complex were found to be promising as anti-cancer agents.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1796
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
455522.pdf6.6 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons