Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/17893
Başlık: Ankara keçilerinde enfeksiyöz olmayan yavru atmalar
Diğer Başlıklar: Noninfectious abortion in Ankara goats
Yazarlar: Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
Eroğlu, Ali
Anahtar kelimeler: Angora goal
Abortion
Angora goats
Noninfectious
Yayın Tarihi: 1992
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Eroğlu, A. (1992). " Ankara keçilerinde enfeksiyöz olmayan yavru atmalar" Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 11(1),205-212.
Özet: Ankara keçilerinde enfeksiyöz olmayan yavru atmalar ciddi bir problem olarak ortaya çıkmıştır. Endokrinolojik yönden bu tür yavm atmalar, strese bağlı olanlar ve lıabituel olanlar olmak üzere iki grup altında oplanaktadır. Bu derlemede her iki tip yavru atmanın nedenleri ve önlemleri üzerinde durulmuştur.
Noninfectious abortion bı Angora goals is a seriots problem. According to tlıe endocrinological features, two different types of the noninfectious abortion can be identified: stress abmtion and habitual abortion. In this review, the causes and prevention of the botlı abortion types were discussed
URI: http://hdl.handle.net/11452/17893
Koleksiyonlarda Görünür:1992 Cilt 11 Sayı 1

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
11_1_23.pdf1.76 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons