Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/17887
Title: Bursa bölgesindeki brayler damızlıklardan sağlanan serumlarda anti-reovirus presipite edici antikorlarin aranmasi
Other Titles: Detection of anti-reovirus precipitating antibodies in sera obtained from broiler breeders in Bursa region
Authors: Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi
Çarlı, K. Tayfun
Şen, Ayşin
Ülgen, Mihriban
Kahraman, Mustafa
Keywords: Broyler damızlıklar
Anti-reovirus presipite
Broiler breeders
Issue Date: 1992
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çarlı, K. T. (1992). "Bursa bölgesindeki brayler damızlıklardan sağlanan serumlarda anti-reovirus presipite edici antikorlarin aranmasi"Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 11(1),161-164.
Abstract: Bursa bölgesinde 4 damızlık işletmede bulunan 1617 adet broyler damızlıgın kan seromlarında anti-reoviros presipite edici antikranın var lıgı ara tınldı. Çalışmada antijen olarak S1133 reoviros suşu kullanıldı . 1 No. 'lu ve 2 No. 'lu çiftliklerden antikor taşryıcıtıgı prevalanslan sırasıyla % J.7tf ve % 0.302 olarak belirlendi. 3 ve 4 No.'lu çiftliklerden elde edilen serom örneklerinde antikor saptanamadı
Existency of anti-reoviros precipitating antibodies was detected in blood sera of 1617 broiler breeder hens found in 4 breeder famıs in Bursa region. Reoviros S l.J33 strain was used as antigen. Prevalences of antibody-camers in fann No. 1 and No. 2 were to be 1.74 %4 and 0.30 %2, respectively. No antibody could be detemıined in sera from Famı No. 3 and No. 4.
URI: http://hdl.handle.net/11452/17887
Appears in Collections:1992 Cilt 11 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11_1_17.pdf774.4 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons