Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/17886
Title: Civcivlerde bakar noksanlığının yemden yararlanma ve canlı ağarlık kazanca üzerine etkilerinin araştırılması konusunda çalışmalar
Other Titles: The studies on the effects of copper deficiency on the live weight-gain and feed conversion in chickens
Authors: Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
Çetin, Meltem
Mert, Nihat
Yavuz, Melih
Erdinç, Hüseyin
Keywords: Cu deficiency
Chick
Feed conversion
Live weight gain
Civcivlerde bakır noksanlığı
Issue Date: 1992
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çetin, M. (1992)."Civcivlerde bakar noksanlığının yemden yararlanma ve canlı ağarlık kazanca üzerine etkilerinin araştırılması konusunda çalışmalar" Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 11(1),147-153.
Abstract: Hayvanlarfla esansiyel bir izelement olan bakır canlı ağırlık artışını olumlu yönde etkilemektedir. Bakırın yemden yararlanma üzerine etkisini incelemek için apılan bu çalışmada 150 adet Isobrown x Lohmann civciv 130 gün süre ile beslendi. Kontrol ve deneme olarak iki gruba ayrılan hayvanlar temelde aynı olan, fakat mineral karışımlarında bakır yönünden farklılık gösteren rasyonla beslendiler. Rasyonda bakır bulunmayan deneme gnıbuna karşın, kontrol gnıbuna 5 mg/kg bakır ilavesi yapıldı . Belirli sürelerde rastgele seçilerek düzenli olarak tartılan lıayvanlann, yem tüketimleri kaydedilerek plazma bakır degeri ölçüldü. 130. gün sonunda 1424 ± 90.5 gr canlı ağırlığa ulaşan kontrol grubuna göre, 1238 ± 73.6 grama ulaşan deneme grubunun bu süre içinde daha fazla yem tükettiği saptandı. Elde edilen sonuçlarla bakır noksanlığının büyüme ve gelişmeyi etkileyerek yemden yararlanma ve canlı ağırlık artışını olumsuz yönde etkilediği gösterilmiş
Copper which is an essential element affec sweight-gain of animals. 150 Isobrown x Lohmann breed fed for 130 days in this study to investigate effects feed conversion. positively live of chicks were of copper on Chicks were divided into two different groups as control and treated, and were fed with a special ratian which was same in tenns of feedstuff but was different from the standpoint of copper in their mineral mixture. The mineral mixture of treated group had no copper whereas control group had 5 mg/kg copper ilhin thrations. The randamly chosen clıicks were weighed. Their feed consumptions were registered and plasma copper levels of chicks were detennined in certain times, regularly. At the end of 130 days tlıe control and treated group had average weights as 1424 ± 90.5 gr 1238 ± 73.6 gr, respectively. It was detennined that tlıe treated group consumed more feedstuff than control group. As a cmıclusion, it was de ined that copper deficiency affects growth, feed canversion and live weight gain, negatively.
URI: http://hdl.handle.net/11452/17886
Appears in Collections:1992 Cilt 11 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11_1_15.pdf1.17 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons