Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/17882
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorVural, Rıfat-
dc.contributor.authorAkandır, Mehmet-
dc.date.accessioned2021-03-18T11:06:43Z-
dc.date.available2021-03-18T11:06:43Z-
dc.date.issued1992-
dc.identifier.citationMert, N. vd. (1992). " Taylarda bleature ve sinovitis ile seyreden sebebi bilinmeyen bir hastalik üzerinde biyokimyasal incelemeler" Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 11(1),121-127.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/17882-
dc.description.abstractBu araştınna, Gemlik Askeri Veteriner Araştırma Enstitüsü Merkez Komutanlıgı'nda yetiştirilen yanmkan ingiliz tayların ön ve art bacaklarında görülen sebebi bilinmeyen bir hastalıgı incelemek amacıyla yapıldı. Hasta taylarda sinovitis ve bleature gözlenmiş olup 4 tanesine tenetomi operasyonu uygulanmıştı. 5 tayın sinovya sıvılan tamamen aseptik şartlarda teknige uygun olarak enjektör ile alındı. Fiziksel ve biyokimyasal analizleri yapıldı. taylı bir biyokimyasal inceleme için de 6 aylık 9 hasta ve 5 adet saglıklı tay araştırma materyali olarak kullanıldı. Vena jugularis'ten alınan kandan serum çıkarılarak analizler gerçekleştirildi.tr_TR
dc.description.abstractThis study has been done to investigate the reasons of the swollen carpal and tarsal joints in crossbreed english foals in Gemlik Military Veterinary Research Institute. Synovial fluids from affected joints were taken by sterile syringe. Phyical and biochemical analysis were perfonned. For a detailed biochmical analysis, blood sanıptes of 6 monthage 9 sicks and 5 healthy fools were collected.en_US
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectFoalen_US
dc.subjectTay hastalıklarıtr_TR
dc.subjectSynovial fluidsen_US
dc.subjectBlood analysistr_TR
dc.subjectNoninfectious arthritisen_US
dc.subjectGlucoseen_US
dc.subjectAlkalen phosphataseen_US
dc.subjectAcid phosphataseen_US
dc.subjectSGOTtr_TR
dc.subjectLDHtr_TR
dc.subjectTotal proteinen_US
dc.subjectUreaen_US
dc.subjectCreatinineen_US
dc.subjectNatr_TR
dc.subjectKtr_TR
dc.subjectCatr_TR
dc.subjectPtr_TR
dc.subjectMgtr_TR
dc.subjectCPKtr_TR
dc.titleTaylarda bleature ve sinovitis ile seyreden sebebi bilinmeyen bir hastalik üzerinde biyokimyasal incelemelertr_TR
dc.title.alternativeA biochemical investigatioo on an unknowo disease observed in foals with bleature and syoovitisen_US
dc.typeArticleen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergitr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesitr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Biyokimya Anabilim Dalı.tr_TR
dc.identifier.startpage121tr_TR
dc.identifier.endpage127tr_TR
dc.identifier.volume11tr_TR
dc.identifier.issue1tr_TR
dc.relation.journalUludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi / The Journal of the Faculty of Veterinary Medicine University of Uludağtr_TR
dc.contributor.buuauthorMert, Nihat-
dc.contributor.buuauthorGünşen, Uğur-
dc.contributor.buuauthorMüftüoğlu, Ayçe-
dc.relation.collaborationYurtiçitr_TR
Appears in Collections:1992 Cilt 11 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11_1_12.pdf1.43 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons