Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/17882
Title: Taylarda bleature ve sinovitis ile seyreden sebebi bilinmeyen bir hastalik üzerinde biyokimyasal incelemeler
Other Titles: A biochemical investigatioo on an unknowo disease observed in foals with bleature and syoovitis
Authors: Vural, Rıfat
Akandır, Mehmet
Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Biyokimya Anabilim Dalı.
Mert, Nihat
Günşen, Uğur
Müftüoğlu, Ayçe
Keywords: Foal
Tay hastalıkları
Synovial fluids
Blood analysis
Noninfectious arthritis
Glucose
Alkalen phosphatase
Acid phosphatase
SGOT
LDH
Total protein
Urea
Creatinine
Na
K
Ca
P
Mg
CPK
Issue Date: 1992
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Mert, N. vd. (1992). " Taylarda bleature ve sinovitis ile seyreden sebebi bilinmeyen bir hastalik üzerinde biyokimyasal incelemeler" Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 11(1),121-127.
Abstract: Bu araştınna, Gemlik Askeri Veteriner Araştırma Enstitüsü Merkez Komutanlıgı'nda yetiştirilen yanmkan ingiliz tayların ön ve art bacaklarında görülen sebebi bilinmeyen bir hastalıgı incelemek amacıyla yapıldı. Hasta taylarda sinovitis ve bleature gözlenmiş olup 4 tanesine tenetomi operasyonu uygulanmıştı. 5 tayın sinovya sıvılan tamamen aseptik şartlarda teknige uygun olarak enjektör ile alındı. Fiziksel ve biyokimyasal analizleri yapıldı. taylı bir biyokimyasal inceleme için de 6 aylık 9 hasta ve 5 adet saglıklı tay araştırma materyali olarak kullanıldı. Vena jugularis'ten alınan kandan serum çıkarılarak analizler gerçekleştirildi.
This study has been done to investigate the reasons of the swollen carpal and tarsal joints in crossbreed english foals in Gemlik Military Veterinary Research Institute. Synovial fluids from affected joints were taken by sterile syringe. Phyical and biochemical analysis were perfonned. For a detailed biochmical analysis, blood sanıptes of 6 monthage 9 sicks and 5 healthy fools were collected.
URI: http://hdl.handle.net/11452/17882
Appears in Collections:1992 Cilt 11 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11_1_12.pdf1.43 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons