Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/17836
Title: Liver lead levels of slaughtered cattle in Bursa
Other Titles: Bursa'da kesilen ineklerin karaciğer kurşun düzeyleri
Authors: Sayal, Ahmet
Aydın, Ahmet
Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi/Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı.
Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi/Biyokimya Anabilim Dalı.
Tayar, Mustafa
Mert, Nihat
Çetin, Meltem
Şen, Cem
Keywords: Kurşun
Lead
Environmental pollution
Liver lead level
Çevre kirliliği
Karaciğer kurşun düzeyi
Issue Date: 1993
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Tayyar, M. vd. (1993). ''Liver lead levels of slaughtered cattle in Bursa''. Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 12(2), 16-20.
Abstract: Bursa is a city of over two million with enormous environmental pollution problems. Lead, has an important role in environmental pollution, reaches to man with animal originated foods in ecosystems. In the presented research, cattle liver samples were obtained from the animals which had highway feeding. Five liver samples from Çalı, fıve from Akçalar and ten samples from Bursa Meat and Fish Foundation (EBK) slaughterhouses were provided All of the samples were ashed by nitric acid perchloric acid (4:2 v/v) and lead levels were measured by Atomic Absorption Spectrophotometer with graphite furnace. The estimated liver lead levels in Çalı, Akçalar and E.B.K samples were 0.397 mg/kg, 0.270 mg/kg and 0.248 mg/kg, respectively. Comparing to these values with other published data, it was observed that all samples had high lead levels. As conclusion, Bursa and surrounding are getting more polluted. These results were prompted us to carry out further investigation.
İki milyonun üzerine varan nüfusuyla Bursa ciddi çevre kirliliği problemi ile karşı karşıya olan bir şehirdir. Bu kirlilikle önemli rolü olan kurşunun, ekasistemde insana ulaştığı en son nokta hayvansal kökenli gıdalardır. Sunulan çalışmada, anamnez ile şarampol besiciliği yaptığı belirlenen işletmeler ait ineklerden Çalı 'da 5, Akçalar da 5 ve E. B. K. 'da 10'ar adet karaciğer numunesi alındı. Nitrik asit perklorik asit (4:2 vlv) karışımı ile yaş olarak yakılıp, grafit fırınlı Atomik Absorpsiyon Spektrofotometresi yardımıyla kurşun (Pb) miktarları ölçüldü. Çalı'daki numunelerde 0.396 mg/kg., Akçalar' da 0.270 mg/kg ve E.B.K. 'da ise 0.248 mg/kg kurşun düzeyleri saptandı. Çalışma sonucu elde edilen bulgular, literatür verilerinden yüksek bulundu. Bu sonuçlar bizleri daha ayrıntılı çalışmalara yöneltildi.
URI: http://hdl.handle.net/11452/17836
Appears in Collections:1993 Cilt 12 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12_2_3.pdf1.02 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons