Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1777
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorCici, Recep-
dc.contributor.authorYüksel, Tuba-
dc.date.accessioned2019-11-25T13:10:53Z-
dc.date.available2019-11-25T13:10:53Z-
dc.date.issued2016-12-29-
dc.identifier.citationYüksel, T. (2017). Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu kararlarının İslâm Aile Hukuku açısından analizi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/1777-
dc.description.abstractBu çalışma Din İşleri Yüksek Kurulu'nun 1965 sonrası İslâm Aile Hukuku alanında genel kurul düzeyinde ele alıp hükme bağladığı karar ve fetvaları söz konusu alanda analiz etmeyi amaçlamaktadır. Araştırma bir giriş ve iki bölümden oluşmaktadır. Girişte, araştırmanın konusu, amacı ve yöntemi açıklanmıştır. Birinci bölümde araştırmanın konusunu teşkil eden Din İşleri Yüksek Kurulu bir "ifta makamı" olduğu için fetva konusu hakkında kısa bilgiler verdikten sonra anılan Kurul'un tarihçesi, yapısı ve çalışma usulü üzerinde durulmuştur. İkinci bölümde İslâm Aile Hukuku açısından Kurul kararlarının analizi çerçevesinde "Evlenme ve Evliliğin Sonuçları" konusunu, üçüncü bölümde ise "Evliliğin Sona Ermesinin Sonuçları ele alınarak söz konusu Kurul'un aile hayatı ile ilgili güncel meseleler hakkındaki kararları ile fetvalarının fıkıh usulü çerçevesinde değerlendirmesine yer verilmiştir.tr_TR
dc.description.abstractThe aim of this study is to analyze the decisions and the fatwas of the Supreme Council of Religious Affairs in the field of Islamic Family Law at the general assembly level after 1965. The research consists of an indroduction and three main chapters. In the introduction the main subject, basic aims and the methot of research are held. In the first chapter I studied the Supreme Council For Religious Affairs vhich is one of the main topics of the dissertation and its establishment , history and basic functions. I also studied the topic of "fatwa" as a part of first chapter. In the second chapter " the marriage and its results" is studied according to Islamic Marriage Law and through analyzing the fatwas of Supreme Council of Religious Affairs. In the third chapter I studied and analyzed the topic of "end of marriage, divorce" and analyzed Supreme Council of Religious Affairs' fatwas related to family life and current issues according to Islamic Jurisprudence methodology.en_US
dc.format.extentXIII, 131 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectDin İşleri Yüksek Kurulutr_TR
dc.subjectİslâm Aile Hukukutr_TR
dc.subjectFetvatr_TR
dc.subjectNikâhtr_TR
dc.subjectBoşanmatr_TR
dc.subjectCouncil of religious affairsen_US
dc.subjectIslamic Family Lawen_US
dc.subjectFatwaen_US
dc.subjectMarriageen_US
dc.subjectDivorceen_US
dc.titleDiyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu kararlarının İslâm Aile Hukuku açısından analizitr_TR
dc.title.alternativeMinister religious affairs analysis in terms of İslamic Family Law decision of the high councilen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
459875.pdf1.75 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons