Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1777
Title: Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu kararlarının İslâm Aile Hukuku açısından analizi
Other Titles: Minister religious affairs analysis in terms of İslamic Family Law decision of the high council
Authors: Cici, Recep
Yüksel, Tuba
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı.
Keywords: Din İşleri Yüksek Kurulu
İslâm Aile Hukuku
Fetva
Nikâh
Boşanma
Council of religious affairs
Islamic Family Law
Fatwa
Marriage
Divorce
Issue Date: 29-Dec-2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yüksel, T. (2017). Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu kararlarının İslâm Aile Hukuku açısından analizi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışma Din İşleri Yüksek Kurulu'nun 1965 sonrası İslâm Aile Hukuku alanında genel kurul düzeyinde ele alıp hükme bağladığı karar ve fetvaları söz konusu alanda analiz etmeyi amaçlamaktadır. Araştırma bir giriş ve iki bölümden oluşmaktadır. Girişte, araştırmanın konusu, amacı ve yöntemi açıklanmıştır. Birinci bölümde araştırmanın konusunu teşkil eden Din İşleri Yüksek Kurulu bir "ifta makamı" olduğu için fetva konusu hakkında kısa bilgiler verdikten sonra anılan Kurul'un tarihçesi, yapısı ve çalışma usulü üzerinde durulmuştur. İkinci bölümde İslâm Aile Hukuku açısından Kurul kararlarının analizi çerçevesinde "Evlenme ve Evliliğin Sonuçları" konusunu, üçüncü bölümde ise "Evliliğin Sona Ermesinin Sonuçları ele alınarak söz konusu Kurul'un aile hayatı ile ilgili güncel meseleler hakkındaki kararları ile fetvalarının fıkıh usulü çerçevesinde değerlendirmesine yer verilmiştir.
The aim of this study is to analyze the decisions and the fatwas of the Supreme Council of Religious Affairs in the field of Islamic Family Law at the general assembly level after 1965. The research consists of an indroduction and three main chapters. In the introduction the main subject, basic aims and the methot of research are held. In the first chapter I studied the Supreme Council For Religious Affairs vhich is one of the main topics of the dissertation and its establishment , history and basic functions. I also studied the topic of "fatwa" as a part of first chapter. In the second chapter " the marriage and its results" is studied according to Islamic Marriage Law and through analyzing the fatwas of Supreme Council of Religious Affairs. In the third chapter I studied and analyzed the topic of "end of marriage, divorce" and analyzed Supreme Council of Religious Affairs' fatwas related to family life and current issues according to Islamic Jurisprudence methodology.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1777
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
459875.pdf1.75 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons