Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/17584
Başlık: Anemi
Yazarlar: Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
Yılmaz, Baki
Anahtar kelimeler: Anemi
Dolaşım
Alyuvar sayısı
Kan
Yayın Tarihi: 1983
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Yılmaz, B. (1983). "Anemi". Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 2(1), 105-114.
Özet: Dolaşım kanında alyuvar sayısının veya alyuvarlarda bulunan hemoglobin miktarının azalmasına ya da her ikisinin birden normal değerlerin altına düşmesine kansızlık, daha doğru bir deyimle kan azlığı (anemi) adı verilir. Anemi sözcüğü, çoğunlukla kan hastalıklarında görülen bir belirtinin anlatımıdır.
URI: http://hdl.handle.net/11452/17584
Koleksiyonlarda Görünür:1983 Cilt 2 Sayı 1

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
2_1_14.pdf2.46 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons