Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1719
Title: Hudavendigar vilayeti salnamelerine göre Bursa'da eğitim-öğretim
Other Titles: Education in Bursa according to the yearbooks of Hudavendigar province
Authors: Hızlı, Mefail
Ekşi, Çağlar
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı/İslam Tarihi Bilim Dalı.
Keywords: Hudavendigar vilayeti
Bursa sancağı
Eğitim-Öğretim
Salname
Hudavendigar province
Bursa sanjak
Education
Yearbook
Issue Date: 26-Oct-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ekşi, Ç. (2017). Hudavendigar vilayeti salnamelerine göre Bursa'da eğitim-öğretim. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: İslâm Tarihi boyunca eğitim-öğretim gerek toplumun gerekse de devletin birinci derecede önem verdiği faaliyetlerden olmuştur. Osmanlı Devleti'nde de artan fetihlerle birlikte eğitim-öğretim faaliyetleri hem artmış hem de daha nitelikli bir hal almıştır. Fakat zamanla devletin içine düştüğü koşullar neticesinde eğitim-öğretim hizmetlerinde de birtakım bozulmalar ortaya çıkmıştır. Devlet gerek bunları çözmek için gerekse içine düşülen sıkıntılara çare bulmak için eğitim-öğretim alanında birçok değişiklikler yapmıştır. Bu değişiklikler her ne kadar sorunlara çare olamasa da daha sonraki nesiller için faydalar sağlamıştır. Hudâvendigâr Vilâyeti'nin merkez sancağı olan Bursa Sancağı da eğitim-öğretim hizmetlerinden payına düşeni alan şehirlerin başında geliyordu. Tanzimat'tan sonra eski ve yeni usul eğitimin bir arada yapıldığı bir yer olan Bursa'da, bu anlamda yerli ve yabancı birçok modern mektep kurulmuş ve bu mekteplerden birçok öğrenci yetişmiştir. Seneler geçtikçe mevcudu artan bu mektepler Tevhid-i Tedrisat'a kadar varlıklarını sürdürmüşlerdir.
Education has been of importance for society and governments during the history of Islam. Parallel to the development of the ottoman state, education and training activities have spread and become more qualified. But, as a result of the conditions that the state have fallen into overtime, some deterioration has occurred in the education and training services. The government made lots of changes to solve these problems and find solutions for education system. Although these changes couldn't solve the problems, they benefited society in the next generations. Bursa is the center city (sanjak) of Hudavendigar Province. After the Tanzimat, a lot of local and foreign schools was built in Bursa, in which old and new education systems was applied and many students were educated and graduated from. Numbers of these schools eventually increased and continued to exist until the Tevhid-i Tedrisat law.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1719
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
481446.pdf2.35 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons