Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/17093
Title: Roland Barthes trajik bir yazma sevinci
Authors: Gülmez, Bahadır
Keywords: Roland Barthes
Barthes yazısı
Issue Date: 1988
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Gülmez, B. (1988). "Roland Barthes trajik bir yazma sevinci". Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(1), 97-101.
Abstract: Bu yazıda öncelikle Alain-Foumier ve romanı ile Gratid Meaulnes üzerinde ya­pılmış çalışmalar üzerinde durulmuş ve tematik eleştiriye yol açan dilbilim yöntem­ leri ele alınmıştır, Daha sonra tematik incelemeden esinienilerek romanda birbirini tamamlayan saflık ve ölüm temalan incelenmiştir.Barthes' ın yazma uğraşında kendisi ne zevk edindiği bir diğer önemli özelliğinin de, metnini herbiri değişik başlıklar taşıyan parçalardan oluşturdugunu bili­yoruz. Michelet'den Lac ham breclaire 'e hem biçimsel hem de içeriksel olarak tüm metinleri hemen hemen parçalardan, değişik okuma birimlerinden oluşur. Bu yazı biçimi bir bakıma klasikleşmiş, güncelliğini bununla birlikte koruyan bir yazı biçi­midir. Fakat Barthes ile farklı bir özellik kazanmaktadır. Çünkü Barthes, değişik konularda düşüncelerini kısa parçalarla açıklayarak, aslında gösteren ve gösterileni özgürlüklerine kavuşturma , onlan özgür bırakma amacı gütmektedir.
URI: http://hdl.handle.net/11452/17093
ISSN: 2667-6788
Appears in Collections:1988 Cilt 3 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3_1_14.pdf1.19 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons