Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1709
Title: Dizel enjektör memelerinde görülen korozyonun motor parametrelerine bağlı tespiti
Other Titles: Detection of corrosion at diesel injector nozzles with engine parameters
Authors: Karamangil, İhsan
Taflan, Refaettin Asım
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Korozyon
Dizel enjektör
Meme
Püskürtme
Yanma odası
Corrosion
Diesel injector
Nozzle
Injection
Combustion chamber
Issue Date: 2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Taflan, R. A. (2010). Dizel enjektör memelerinde görülen korozyonun motor parametrelerine bağlı tespiti. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Son zamanlarda Common Rail dizel enjeksiyon sistemi hem yüksek teknolojileri hem de performans-tüketim dengesi nedeniyle tercih edilmektedir. Maalesef bu yüksek teknolojinin de üstesinden gelemediği bazı problemler vardır. Bunlardan bir tanesi korozyondur. Common Rail enjeksiyon sisteminde (CRI) korozyon hasarına maruz kalan parçalardan bir tanesi enjektör memesidir. Enjektörün bu parçası yanma odası içerisinde çevresindeki yüksek ısıl yüke ve kimyasal veya elektrokimyasal tepkimelere direkt maruz kalan tek parçadır. Hâlbuki enjektör memesinin ana görevi yüksek basınçlı yakıtı yanma odası içersine düzgün bir şekilde püskürtmek ve yüksek sıcaklık, yüksek basınç, kavitasyon, korozyon v.b. dış etkilere dayanmaktır. Bu çalışmanın ana amacı farklı çalışma zamanlarında, sıcaklıklarda, yakıt tiplerinde vb. meme üzerindeki korozyon davranışlarını incelemektir. Ek olarak farklı meme bölgelerinde korozyon davranışları da incelenmektedir. Sonuç olarak korozyonun çalışma zamanıyla, sıcaklıkla, farklı yakıt tipleriyle v.b. olan ilişkileri tespit edilmiştir. Tüm yorumlamalar deneysel verilere ve istatistikî sonuçlara göre yapılmıştır.
At the present days Common Rail diesel injection systems are preferred because of their high technologies and the reasonable optimization between performance and consumption. However, there are some problems, which this high technology is not able to overcome. One of these is corrosion. At Common Rail Injection (CRI) System one of the important parts where is subject to corrosion attack is nozzle. This part of injector is the only part, which is directly subject to high thermal load, and chemical or electrochemical reactions with its surrounding in combustion chamber. However, the main task of injector nozzle is to inject the high pressured fuel inside of the combustion chamber properly and withstanding the outer effect like high temperature, high pressure, cavitation, corrosion etc. The aim of this study is to investigate the corrosion behaviors on nozzles at different runtime, temperature and fuel types etc. In addition, the corrosion behaviors are investigated at different side of nozzle as well. As a result the relationship between corrosion with runtime, temperature and different fuel types is found out. All interpretations are made according to statistical results and experimental data.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1709
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
259670.pdf28.41 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons