Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/17056
Title: İlköğretim müfettiş adaylarının kendini açma davranışlarının bazı değişkenlere göre incelenmesi
Authors: Ersever, Oya G.
Keywords: İlköğretim
Kendini açma davranışları
Müfettiş adayları
Elementary school
Self-disclosure behavior
Inspector candidates
Issue Date: 1995
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ersever, O. G. (1995). "İlköğretim müfettiş adaylarının kendini açma davranışlarının bazı değişkenlere göre incelenmesi". Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(1), 13-20.
Abstract: Bu araştırmada, ilköğretim müfettiş adaylarının kendini açma davranışları, yaşa, doğum sırasına, yaşamının çoğunu geçirdiği vere ve meslekte çalışma yıllarına göre incelenmiştir. Veriler araştırmacı tarafından geliştirilen "Bilgi Toplama forma" ve "Kendini Açma Envanteri" ile toplanmıştır. İstatistiksel analizler STATVIEW Il bilgisayar paket programı kullanılarak Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) ile yapılmıştır. Sonuçlar anlamlı çıkmamıştır (p>0.05).
In this research, elementary school inspector candidates' self-disclosure behavior have been examined according to the age, the birth order, the place where person spends most of his life and the work years in the profession. The research data was collected by the "Self-Disclosure Inventory" and "the information inquiry Form" which is developed by the researcher. One way variance of analysis (ANOVA) has been used from the computer packet program of ST:47VIEW Il for the Statistical analysis. The result of this research study was not found significant (p > 0.05).
URI: http://hdl.handle.net/11452/17056
ISSN: 2667-6788
Appears in Collections:1995 Cilt 10 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10_1_2.pdf1.59 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons