Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/16739
Title: The place of "the fifth meditation" in the philosophy of Descartes
Other Titles: "Beşinci meditasyon"un Descartes felsefesindeki yeri
Authors: Kabadayı, Talip
Keywords: Meditation
Prove
Premise
Knowledge
Possible
Necessary
Meditasyon
İspat
Öncül
Bilgi
Olanaklı
Zorunlu
Issue Date: 2005
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kabadayı, T. (2005). "The place of "the fifth meditation" in the philosophy of Descartes". Kaygı. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, 5, 11-19.
Abstract: lt Strikes me that it is vital to figure out the position of "the fifth meditation" in Descartes' philosophical system because the ontological argument set forth there by him is very convenient for Descartes to prove the existence of God, since in his argument for God's existence he should not use any premise to which refer material world. I can say that Descartes demonstrates the necessary existence of God since without the knowledge of God, no other forms of knowledge could be possible. In other words, in Descartes"s philosophy, knowledge is possible because God is necessary. In this paper, it is aimed at analyzing and clarifying this problem so that we can determine the place of the fifth meditation in Descartes philosophical system.
Descartes' ın felsefe sisteminde " Beşinci Meditasyon'"un vazgeçilmez bir yerinin olduğunu kavramak kanımca çok önemlidir, çünkü Descartes' ın orada ortaya koyduğu ontolojik kanıtlama (delil) ya da tanrının varlığı için sunduğu ispat, maddi dünyaya göndermede bulunan herhangi bir öncüle başvurmak zorunda kalınmadan yapılmıştır; bu nedenle de bu kanıtlama Descartes' ın amacı bakımından çok uygundur. Ona göre, tanrı bilgisi olmadan başka hiçbir bilgi ya da bilgi formu olanaklı değildir. Şu halde, Descartes felsefesinde bilginin olanağı tanrının zorunlu varlığına bağlıdır. Bu çalışmanın amacı, bu problemin çözümlenmesi ve açığa kavuşturulması için Descartes' ın "Beşinci Meditasyon"unun onun felsefe sistemindeki yerinin belirlenmesiyle mümkün olacağını gözler önüne sermektir.
URI: http://hdl.handle.net/11452/16739
ISSN: 1303-4251
Appears in Collections:2005 Güz Sayı 5

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2005_5_1.pdf2.49 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons