Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/16311
Title: Modern arap romanında “diglossia”, “çiftdillilik”, Abdurrahman Münif örneği
Other Titles: The diglossia in modern arab novel, example of Abdurrahman Münif
Authors: Arslan, Adnan
Keywords: Avamca
Modern arap romanı
Abdurrahman Münif
Fasih arapça
Dialeckts, modern arab novel
Standart arabic
Issue Date: 2018
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Arslan, A. (2018). "Modern arap romanında “diglossia”, “çiftdillilik”, Abdurrahman Münif örneği". Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 27(2), 183-202.
Abstract: Arap romanında fasih olmayan yerel lehçelerin yazın dili olarak kullanılması, edebiyat eleştirmenleri tarafından çok tartışılan bir konu olmuştur. Kimi eleştirmenler, roman içerisinde “bozulmuş” yerel lehçelerin kullanımının eserin kalitesine zarar verdiğini düşünürken kimi eleştirmenler ise bu lehçelerin edebiyatın muhatabı olan “halk”ın duygularına hitap etme, onların gerçeğini yansıtma açısından yararlı buluyordu. Özellikle Mısır’ın Fransa tarafından işgal edilişinden sonra Arap edebiyatçıları arasında büyük yankı uyandıran bu tartışma, günümüze dek devam etmektedir. XX. Yüzyıl Arap romanında toplumcu gerçekçiliğin temsilcilerinden olan Abdurrahman Münif’in konuya yaklaşımı ise “orta dil” kavramında kendini göstermektedir. Onun romanlarda asıl olan fasih Arapça olmakla birlikte çoğu kez diyaloglarda avamcaya yer vermiştir.
The use of nonstandart local dialects as a language in the Arab novel has been widely debated by literary critics. While some critics thought that the use of local dialects in the novel damaged the quality of the work, some critics found these dialects useful in addressing the feelings of its the people by reflecting their realities. This discussion, which has attracted a great deal of interest among Arab scholars after the occupation of Egypt by France, continues to this day. The approach of Abdurrahman Munif, one of the representatives of socialist realism in the century-old Arab novel, shows itself in the concept of middle language. Although the main langauge in his novels was standart Arabic, he often gave place to dialects in the dialogues.
Description: Bu çalışma, Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde İsmail Güler'in danışmanlığında Adnan Arslan tarafından yazılan “Abdurrahman Münif’in Romancılığı” adlı doktora tezine dayanılarak hazırlanmıştır.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/601343
http://hdl.handle.net/11452/16311
ISSN: 1301-3394
2667-680X
Appears in Collections:2018 Cilt 27 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
27_2_8.pdf916.81 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons