Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/1627
Başlık: Kendisi ve tersi yalınkat fonksiyonların bazı alt sınıfları
Diğer Başlıklar: Some subclasses of bi-univalent functions
Yazarlar: Tokgöz, Sibel Yalçın
Altınkaya, Şahsene
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Matematik Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Yalınkat fonksiyonlar
Yıldızıl ve konveks fonksiyonlar
Biünivalent fonksiyonlar
Sabordinasyon ilkesi
Univalent functions
Starlike and convex functions
Bi-univalent functions
Subordinate condition
Yayın Tarihi: 2014
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Altınkaya, Ş. (2014). Kendisi ve tersi yalınkat fonksiyonların bazı alt sınıfları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Özet: Bu çalışma dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde; tezin ilerleyen kısımlarında kullanılacak olan bazı tanım ve teoremler verilmiştir. Ayrıca bu bölümde açık birim diskinde normalize edilmiş analitik ve yalınkat fonksiyonların oluşturduğu sınıfının ve reel kısmı pozitif fonksiyonların oluşturduğu sınıfının temel özellikleri verilmiştir. İkinci bölümde; tersi de yalınkat olan analitik fonksiyonların sınıfı tanımlanmış ve bu sınıfa ait örnekler verilmiştir. Üçüncü bölümde; analitik, kendisi ve tersi yalınkat olan fonksiyonların bazı özel alt sınıfları tanımlanmış ve bu sınıfların katsayı sınırları araştırılmıştır. Ayrıca bu sınıflara ait teoremler incelenmiştir. Dördüncü bölümde; elde edilen tüm sonuçlar değerlendirilmiştir.
This thesis consists of four chapters. In the first chapter; some of definitons and theorems about analytic functions which will be used later are introduced. Furthermore, basic properties are given belong to the class analytic and univalent functions in . In the second chapter; the class of analytic and bi-univalent functions is defined and some properties and examples of the class are given. In the third chapter; the some special subclasses of analytic and bi-univalent functions are worked and coefficient estimates are given for functions in these classes. In addition, theorems for these classes were examined. In the fourth chapter; all obtained results are discussed.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1627
Koleksiyonlarda Görünür:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
373752.pdf1.24 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons