Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/16145
Title: Azerbaycan ailesinde dinî hayat ve din eğitimi
Other Titles: Religious life and religious education in Azerbaijan family
Authors: Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Musayev, İslam
Keywords: Azerbaycan
Aile
Eğitim
Din
Azerbaijan
Ailede din eğitimi
Religion
Family
Religious education in family
Education
Issue Date: 2013
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Musayev, İ. (2013). ''Azerbaycan ailesinde dinî hayat ve din eğitimi''. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 22(1), 165-177.
Abstract: Bir alan araştırması olan bu çalışmamızda bağımsızlıktan sonra Azerbaycan ailesinde dini durum ve din eğitiminin nasıl olduğu sorusuna cevap aranmaktadır. 70 sene Sovyetler Birliği’nin egemenliğinde kalan Azerbaycan halkı, dini değerleri öğrenme imkânından mahrum kalmış ve kendi değerlerine karşı bir ölçüde yabancılaşmıştır. Azerbaycan’ın 1991 yılında bağımsızlığa kavuşmasından sonra dine ve din öğretimine ilgi artmıştır. Araştırmamızda Azerbaycan’da ailede din eğitiminin nasıl olduğu ile ilgili bir durum tespiti yapılmış ve gerekli teklif ve önerilerde bulunulmuştur. Araştırma çerçevesinde ortaya çıkan anket sonucu ve veriler değerlendirilmiş ve Azerbaycan’da ailede din eğitiminin sorunlarına cevap aranmaya çalışılmıştır.
In this study which is a field research, it is sought to answer the question of how the religious condition and religious education is in an Azerbaijan family after the liberation. Azerbaijan people, who were under the sway of the Soviet Union for 70 years, were deprived of learning the religious values and alienated against its own values to some extent. In 1991, after the liberation of Azerbaijan, the interest in religion and religious education increased.In our research the situation about how the religious education was in a family has been determined and the necessary proposals and suggestions have been made. The survey result and the data, which emerged in the framework of the research, were assessed and it has been tried to answer the questions which are about the problems of the religious education in Azerbaijan family.
Description: Bu çalışma, Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Mehmet Akif Kılavuz'un danışmanlığında İslam Musayev tarafından yazılan "Azerbaycan'da ailede din eğitimi" adlı yüksek lisans tezine dayanılarak hazırlanmıştır.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/143601
http://hdl.handle.net/11452/16145
ISSN: 1301-3394
Appears in Collections:2013 Cilt 22 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
22_1_8.pdf356.75 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons