Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1609
Title: Tâ-hâ suresi ve Hz. Mûsâ kavmi
Other Titles: The Sura of Tâ-hâ and Mose's people
Authors: Kaya, Remzi
Nasimi, Qudratullah
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Tefsir Bilim Dalı.
Keywords: Allah
Hz. Musa
Firavun
Sihir
Mucize
Allah
Prophet Mose
Pharaoh
Magic
Miracle
Issue Date: 6-Jul-2018
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Nasimi, Q. (2018). Tâ-hâ suresi ve Hz. Mûsâ kavmi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Sure Mekke'de inmiş, Allah'ın birliği, Peygamber inancı, ahiret ve haşir konuları üzerinde durmaktadır. Surede Peygamberlere karşı kurulan tuzaklar, tuzakları yenme kuralları, alay ve yalanlamalardan etkilenmemesi için yapılması gerekenlere vurgu yapılır. Diğer taraftan bu surede tebliğ ederken insanların zorlanmadan tatlı dil ve güzel davranışlarla müjdelenmesi üzerinde durulur. Surenin diğer özelliği Hz. Mûsâ ve Hz. Harun'dan sonra gelen Peygamberleri teselli etmek için kıssalar üzerinde durulur. Özellikle Hz. Mûsâ'nın rabbine yalvarması, O'na sığınması örnek gösterilir. Ayrıca Rabbiyle konuşması ve sihirbazlarla mücadelesi, Firavun ve inkar edenlerin mağlubiyeti inanma ve sığınma sayesinde olacağı vurgulanmaktadır. Surede bazı kıyamet sahneleri, kainatı titretecek korku ve heyacandan kalpleri sarsılacak sahneler ifade edilir. Sure büyük toplanma gününü de anlatır. Allah'a itaat edenler cennete, inkar edenler cehenneme günah ve sevabı eşit olanlar arafta olacaklardır. Sure içerisinde Hz. Peygamber'e Allah'ın yardımı gelinceye kadar sabretmesi ve eziyetlere katlanması istenir.
This Surah was revealed in Makkah and it elaborates topics such as the oneness of Allah, belief in the Prophets, the hereafter life and the gathering after resurrection. The surah emphasises plots that are plotted against the Prophets and the strategies for defeating these plots, the way of how not to be affected of ridicule and denial of the people. On the other hand, it elaborates the way of revelation without forcing people in believing but rather it suggests revealing the message endearedly. Another feature of the Surah that is discussed is the consolation of the Prophets with the stories that happen after the Prophets Musa and Haroon. Especially, Musa's act of begging and taking refuge to his God is shown as an example. Moreover, it is emphasized that his conversation with his God and his struggle with the magicians and the loss of Pharaoh with the disbelievers is due to his belief and his seeking refuge with his God. In the surah there are treated some scenes of the Day of Judgement that will make shiver the Universe and will give a shock to the hearts by fear and trembling. The Big Gathering is also explained in the surah. Those who believe in Allah will be in Paradise and those who disbelieve will be in hellfire whereas those whose good and bad deeds are equal will be on A'raf. Furthermore, in the Surah it is suggested to the Prophet to be patient and to put up with the oppression until the help of Allah comes.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1609
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
524017.pdf2.67 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons