Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1556
Title: Hanefî ve Ca'ferî mezhepleriyle mukayeseli olarak Afgan Hukukunda evlilik akdi
Other Titles: Marriage contract in the Afghan Code comparing with the Hanafi and Ja'fari schools
Authors: Acar, H. İbrahim
Hamid, Haji Mohammad
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı.
Keywords: Afgan medeni kanunu
Hanefi mezhebi
Ca’feri mezhebi evlilik
The Afghan civil code
The Hanafî school
The Ja‘farî school
Marriage
Issue Date: 28-Jun-2018
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Hamid, H. M. (2018). Hanefî ve Ca'ferî mezhepleriyle mukayeseli olarak Afgan Hukukunda evlilik akdi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Çalışmamızda Afgan Medeni Kanunu'nun, evlilik ve evlilik akdi sonucu oluşan hukuki sonuçlarıyla ilgili hükümlerini Hanefi ve Ca'feri mezhepleriyle mukayeseli olarak ele aldık. Çalışmamız bir giriş, iki bölüm ve sonuç kısmından oluşmaktadır. Konuları incelerken Afgan Medeni Kanunu'ndaki sıralamaya büyük ölçüde riayet ettik. İlgili kanunda bulunmayan ancak Ca'feri mezhebinde mevcut olan Mut'a nikâhı vb. gibi konulara da araştırmamızda yer verdik. Afgan Medeni Kanunu büyük ölçüde Hanefi mezhebine dayanır. Bu nedenle diğer konularda olduğu gibi evlilik akdi ve sonuçları meselesinde de Hanefi mezhebinin meşhur görüşlerini kanunlaştırmıştır. Kimi zaman da Hanefi mezhebinde şöhret bulmayan görüşleri benimsemiş, bazen diğer ehl-i sünnet mezheplerinden de yararlanmış, zaman zaman da bölge halkının menfaatini dikkate almak suretiyle mezheplerden tamamen farklı bir hüküm beyan etmiştir. Ancak Afgan Medeni Kanunu Ca'feri mezhebinden hiçbir şekilde istifade etmemiştir. Bunun sonucunda Afganistan'da uygulanmak üzere Ca'feri Aile Hukuku Kanunu çıkartılmıştır.
In this research, marriage and marriage contract in the Afghan Civil Code is compared with the Hanafî and Ja'farî schools. The research consists of an introduction, two chapters and a conclusion. The analysis is largely carried out in accordance with the ordering of the Afghan Civil Code. Some topics such as mut'a marriage which exists in Ja'farî school but not in the given code are examined. The Afghan Civil Code substantially depends on the Hanafî school. Thus, it legislated the common opinions of the Hanafî school about marriage contract and its results like other topics. Sometimes it adopts the non-common opinions, and sometimes makes use of other Sunnî schools. Rarely, it renders a totally different judgment considering the favor of its community. However, the Afghan Civil Code does not make use of opinions of the Ja'farî school. So, the Ja'farî Family Law is introduced for enforcing in Afghanistan.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1556
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
523870.pdf2.19 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons