Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1537
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTokgöz, Sibel Yalçın-
dc.contributor.authorCihan, Figen Ebren-
dc.date.accessioned2019-11-11T12:09:54Z-
dc.date.available2019-11-11T12:09:54Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.citationCihan, F.E. (2016). Konvolusyon ile tanımlanan analitik yalınkat fonksiyon sınıfları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/1537-
dc.description.abstractBu çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, çalışmanın ilerleyen kısımlarında kullanılacak olan bazı kavramlar ve teoremler verilmiştir. İkinci bölümde, E={z:|z|<1} olmak üzere E de analitik ve yalınkat (ünivalent), f(0)=f^' (0)-1=0 şeklinde normalize edilmiş fonksiyonların S sınıfı ve onun alt sınıfları olan yıldızıl ve konveks fonksiyon sınıflarının temel özellikleri verildi. Ayrıca E^*={z:|z|>1} da analitik, ünivalent fonksiyonlar için alan teoremi ve bu teorem yardımıyla S deki fonksiyonların ikinci katsayısı için kesin bir üst sınır elde edildi. Çalışmanın esas kısmını oluşturan son bölümde de Konvolusyon(Hadamard Çarpımı) ile tanımlanan analitik, yalınkat fonksiyon sınıfları tanıtıldı. Ayrıca katsayı bağıntıları, distorsiyon teoremleri, ekstrem noktaları verildi.tr_TR
dc.description.abstractThis work consist of three chapters. In the first chapter, some of concepts which will be used later are introduced. In the second chapter, basic properties of the class S of normalized functions by f(0)=f^' (0)-1=0 on E and of convex and starlike function classes which are the subclasses of S are, where E={z:|z|<1} is the unit disc. Furthermore area theorem for analytic, univalent functions on E^*={z:|z|>1} and a sharp upper bound for the second coefficient on S is obtained. In the last chapter, which consist of the main part of our study, on class of analytic, univalent functions defined by Convolution are introduced. In addition coefficient estimates, distortion theorems, extreme points are given.en_US
dc.format.extentV, 78 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectAnalitik fonksiyontr_TR
dc.subjectYalınkat fonksiyontr_TR
dc.subjectHadamard çarpımıtr_TR
dc.subjectAnalytic functionsen_US
dc.subjectUnivalent functionsen_US
dc.subjectHadamard producten_US
dc.titleKonvolusyon ile tanımlanan analitik yalınkat fonksiyon sınıflarıtr_TR
dc.title.alternativeClasses of analytic univalent functions defined by convolutiontr_TR
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.tubitak2210 Yurt İçi Yüksek Lisans Burs Programıtr_TR
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Matematik Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
426048.pdf1.23 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons