Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/15365
Title: Ofis koltuğu kolçağının katmanlı imalat yöntemine göre tasarım ve analizi
Other Titles: Design and analysis of office seat armchair according to additive manufacturing method
Authors: Durmuş, Ali
Kuş, Süleyman
Bursa Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
0000-0002-7958-2810
Keywords: Ergiyik biriktirmeli modelleme
Fused deposition modeling
Katmanlı imalat
Additive manufacturing
Yapısal optimizasyon
Sonlu elemanlar yöntemi
Structural optimization
Finite element method
TS EN 1335 armrest test
TS EN 1335 kolçak testi
Issue Date: 27-Nov-2020
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Kuş, S. (2020). Ofis koltuğu kolçağının katmanlı imalat yöntemine göre tasarım ve analizi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu tez çalışmasında, katmanlı imalat yönteminden biri olan Ergiyik Biriktirmeli Modelleme ile üretilen bir ofis koltuğu kolçağının, TS EN 1335 Standardı gerekliliklerini karşılayabilecek şekilde; tasarım, analiz, optimizasyon ve testleri gerçekleştirilmiştir. Kolçak modelinin tasarımı standart gerekliliklerine göre yapılarak, %50 doluluk oranına sahip olacak şekilde kolçak modeli iç hacmi için iki farklı optimizasyon çalışması yapılmıştır. Bu optimizasyon çalışmaları; kolçak iç dolgusunun homojen dağılım gösterdiği uygun dış kesit kalınlığı ile iç hücresel boyut değişiminin optimizasyon çalışması ve kolçak üzerindeki gerilimin yüksek olduğu bölgelerin dolu ile diğer bölgelerin homojen düşük yoğunluklu olarak tanımlandığı optimizasyon çalışmalarıdır. Homojen yoğunluklu optimizasyon çalışmasında; sonlu elemanlar analizi sonuçlarına göre kolçak modelinde küçük iyileştirmeler yapılabileceği gözlenmiş; fakat belirlenen dolum oranı ile emniyetli sınır gerilme değerlerini aşmayan uygun sonuç elde edilememiştir. Bölgesel yoğunluklu optimizasyon çalışmasında ise; sonlu elemanlar analizi sonuçlarına göre genel olarak homojen yoğunluklu optimizasyon çalışmasından daha düşük gerilme değerleri elde edilmiştir. Elde edilen model belirlenen emniyetli gerilme kriterine göre de uygun sonuç vermiştir. Uygun sonucun elde edildiği bu kolçak modelinin üretimi gerçekleştirilmiş; ardından doğrulama testlerine tabi tutulmuştur. Testler sonucunda, model gereklilikleri yerine getirmiştir.
In this thesis, an office chair armrest produced with Fused Deposition Modeling, which is one of the additive manufacturing methods, in a way to meet the requirements of TS EN 1335 standard; design, analysis, optimization and testing were carried out. The design of the armrest model was made according to the standard requirements, and two different optimization studies were carried out for the inner volume of the armrest model, with a 50% occupancy rate. These optimization studies; optimization study of suitable outer section thickness and inner cellular size change in which the inner armrest filling shows the homogeneous distribution, and optimization studies where the regions with high stress on the armrest are defined as full and other regions as homogeneous low density. In the homogeneous density optimization study, it was observed that small improvements could be made in the armrest model according to the finite element analysis results; however, with the determined filling ratio, an appropriate result that does not exceed safe limit stress values could not be obtained. In the regional density optimization study, generally lower stress values were obtained than the homogeneous density optimization study according to the finite element analysis results. The model obtained gave a relevant result according to the determined safe stress criteria. The production of this armrest model for which the relevant result is obtained has been realized, then it is subjected to validation tests. As a result of the validation tests, the model fulfilled the requirements.
URI: http://hdl.handle.net/11452/15365
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Suleyman Kuş.pdf19.69 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons