Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/15152
Title: Sağlıklı kentler için kamusal mekan kalitesinin arttırılmasında katılımcı tasarımın önemi: Bursa Altıparmak Meydanı - Stadyum Caddesi örneği
Other Titles: The importance of participatory design in improving the public spaces quality for healthy cities: Bursa Altıparmaksquare - Stadyum Street
Authors: Polat, Sibel
Kızıloğlu, Serpil
Bursa Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Mimarlık Anabilim Dalı.
0000-0001-6592-9556
Keywords: Açık kamusal mekanlar
Altıparmak Square and Stadyum Street
Altıparmak Meydanı ve Stadyum Caddesi
Bursa
Sağlıklı kentler
Yer standardı aracı
Bursa healthy cities
Place standard tool
Public open spaces
Issue Date: 15-Oct-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Kızıloğlu, S. (2019). Sağlıklı kentler için kamusal mekan kalitesinin arttırılmasında katılımcı tasarımın önemi: Bursa Altıparmak meydanı - Stadyum caddesi örneği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Her türlü sosyal ve kültürel sınıftan, farklı özelliklere sahip insanların bir araya geldikleri, sosyalleştikleri, fiziksel ve psikolojik rahatlama imkanı buldukları kamusal mekanlar, sağlıklı kentlerin ve toplumların oluşmasında önemli bir role sahiptir. Ancak günümüzde kontrolsüz bir şekilde gelişen kentler nicelik ve nitelik açısından yeterli kamusal mekanlar sunmadığı gibi, kamusal yaşamı da köreltmektedir. Buna ek olarak, kamusal mekanların geliştirilmesinde ve tasarımında kullanıcıların beklentilerinin dikkate alınmaması, ortaya çıkan mekanların kalitesini ve kullanımını olumsuz yönde etkilemektedir. Bu çalışmada, sağlıklı kentler ve toplumlar için kamusal mekan tasarımında katılımcı yaklaşımların önemi tartışılmaktadır. Bu bağlamda çalışmanın amacı; Bursa Altıparmak Meydanı’na ve Stadyum Caddesi’ne yönelik fiziksel ve sosyal sorunları katılımcı bir yöntemle tespit etmek ve bunlara yönelik kullanıcı odaklı tasarım önerileri geliştirmektir. Bu kapsamda 100 kişi ile anket çalışması yapılmış ve bunlar yer standardı aracı kullanılarak çözümlenmiştir. Yaya erişilebilirliğinin sağlanması, otopark alanlarının düzenlenmesi, açık yeşil alanların ve farklı mevsimlerde kullanılabilecek sosyal aktivite mekanlarının arttırılması gibi özetlenebilecek bu önerilerin Sağlıklı Kentler konusunda Türkiye’de öncü olan Bursa Kenti’nin Altıparmak Meydanı’nın ve Stadyum Caddesi’nin katılımcı bir bakış açısıyla dönüştürülmesi açısından katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Public spaces where people from different cultural and social classes come together, socialize and have opportunity to relax physically and psychologically, play important roles in creating healthy cities and communities. However, today uncontrolled growing cities do not provide sufficient public spaces in terms of quantity and quality, but also weaken public life. In addition, the failure to take into account the expectations of users in the development and design of public spaces adversely affects the quality and use of these spaces. In this study, the importance of participatory approaches in public space design for healthy cities and societies is discussed. In this context, the aim of the study is to determine the physical and social problems related to Bursa Altiparmak Square and Stadium Street with a participatory method and to develop user-oriented design recommendations for the case study area. One hundred people were surveyed and these were analysed by place standard tool. At the end of the study, providing pedestrian accessibility, arranging parking spaces, increasing the number of open green areas and social activity spaces that can be used in different seasons were featured as the main recommendations which can contribute to the participatory regeneration of Altiparmak Square and Stadium Street in Bursa, as the pioneer of Healthy Cities in Turkey.
URI: http://hdl.handle.net/11452/15152
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Serpil Kızıloğlu.pdf4.95 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons