Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/14955
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKaynaklı, Ömer-
dc.contributor.authorSeven, İlhan-
dc.date.accessioned2021-01-12T08:28:18Z-
dc.date.available2021-01-12T08:28:18Z-
dc.date.issued2020-06-24-
dc.identifier.citationSeven, İ. (2020). Evaporatif soğutma ile chiller veriminin arttırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Bilimler Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/14955-
dc.description.abstractTürkiye'de enerji tüketiminin giderek arttığı ve önümüzdeki yıllarda daha da artacağı kaçınılmaz bir gerçektir. Enerji tüketimlerinin sürekli artması enerji verimliliğine olan ihtiyacın her geçen gün daha da önemli bir konuma gelmesine neden olmuştur. Enerjide dışa bağlı olmamız, enerji maliyetlerinin sürekli yükselmesi ve rekabet durumları enerji verimliliğinin yeni bir enerji kaynağı olarak düşünülmesi gerektiğini ortaya çıkarmaktadır. Türkiye'nin 2017 – 2023 ulusal enerji verimliliği eylem planında enerji tüketimlerinin %32,8'i Bina sektöründe, %32,4'ü Sanayi sektöründe gerçekleştiği ve bu alanlarda enerji verimliliği çalışmalarının yapılması gerektiği belirtilmiştir. 2015 yılı itibari ile binalardaki enerji tüketimi sanayideki enerji tüketimini geçmiş bulunmaktadır. Bu çalışmada Bursa ilinde bir ofis binasının soğutma sistemi ele alınmıştır. Tez çalışması deneysel olarak hazırlanmış olup soğutma sisteminin (chiller) verimini artırmak için kondenser ünitesi üzerine su püskürtülerek (evaporatif soğutma yapılarak) kondenser sıcaklığı düşürülmüş ve chiller soğutma sisteminin sağladığı soğutma miktarındaki artışın yanında elektrik tüketimdeki düşüş ile chiller veriminin artırılması sağlanmıştır. Chiller sistemi için kondenser sistemini korozif etkiden koruyacak bir evaporatif soğutma sistemi projesi yapılmış ve uygulaması gerçekleştirilmiştir. Proje öncesi mevcut soğutma sisteminin ölçümleri yapılarak gerçek verimi (STK) bulunmuş ardından chiller kondenserinin evaporatif yöntem ile soğutulması sağlanarak verim üzerindeki etkileri incelenmiştir. Çalışma sonucunda chiller veriminde %11 artış olduğu görülmüştür. Yapılan evaporatif soğutma uygulaması ile yıllık 7450 TL tasarruf edildiği tespit edilmiştir. Enerji maliyetlerindeki artış bu tasarruf miktarının giderek artacağını göstermektedir.tr_TR
dc.description.abstractEnergy consumption in Turkey has increased steadily and is an unavoidable fact that it will increase further in the coming years. The continuous increase in energy consumption has caused the need for energy efficiency to become more and more important. Our external dependence on energy, increasing energy costs and competitiveness reveals that energy efficiency should be considered as a new energy source. Turkey's 2017 - 2023 national energy efficiency action plans, energy consumption is occurring in 32.8% building sector, while 32.4% took place in the industrial sector and should be done in energy efficiency efforts in these areas are indicated. As of 2015, energy consumption in buildings has exceeded industrial energy consumption. In this study, the cooling system of an office building in Bursa is discussed. The thesis was prepared experimentally and water was sprayed on the condenser unit (evaporative cooling) in order to increase the efficiency of the cooling system (chiller). The condenser temperature has been reduced and the chiller cooling system provides an increase in the amount of cooling as well as an increase in the chiller efficiency through a reduction in electricity consumption. An evaporative cooling system project for the chiller system to protect the condenser system from corrosive effect was made and implemented. Before the project, the actual efficiency (COP) of the existing cooling system was measured and then the chiller condenser was cooled by evaporative method and its effects on the efficiency were investigated. As a result of the study, it was seen that the chiller yield increased by 11%. With the evaporative cooling application, it was determined that TL 7450 was saved annually. The increase in energy costs shows that this amount of savings increases gradually.en_US
dc.format.extentVII, 78 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherBursa Uludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectEvaporatif soğutmatr_TR
dc.subjectChiller verimitr_TR
dc.subjectSoğutmatr_TR
dc.subjectEvaporative coolingen_US
dc.subjectChiller efficiencyen_US
dc.subjectCoolingen_US
dc.titleEvaporatif soğutma ile chiller veriminin arttırılmasıtr_TR
dc.title.alternativeImprove chiller efficiency with evaporative coolingen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentBursa Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.tr_TR
dc.contributor.orcid0000-0003-2346-3190tr_TR
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ilhan_seven_Evaporatif_Sogutma_YL_Tezi.pdf2.93 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons