Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/14737
Title: II. Mehmed'in Rodos ve Otranto seferi
Other Titles: Mehmed II's Rhodes and Otranto expedition
Authors: Sevim, Sezai
Karaduman, Tuğrulhan
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı/Genel Türk Tarihi Bilim Dalı.
Keywords: Saint Jean Şövalyeleri
Ticaret
Otranto
Gedik Ahmed Paşa.
Knights of Saint Jean
Commerce
Mesih Pasha
Otranto
Gedik Ahmed Pasha
Mesih Paşa
Issue Date: 27-Dec-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Karaduman, T. (2019). II.Mehmed'in Rodos ve Otranto seferi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: İstanbul'u 1453 yılında fetheden Fatih Sultan Mehmed ile Osmanlı imparatorluk haline dönüşmüştür. Genişleme siyaseti takip eden Fatih Sultan Mehmet Osmanlı Devleti'nin öncelikle sınırlarını korumuştur. Akkoyunlu Devleti ile savaşmıştır. Karamanoğlu Beyliği'ni Osmanlı topraklarına dâhil etmiştir. Trabzon'u alarak Karadeniz'de güçlü bir konuma geçmiştir. Avrupa'da fetihler yapmıştır. Ege Adaları, Mora, Sırbistan, Midilli'yi aldıktan sonra Rodos ve İtalya'yı fethetmek istemiştir. Dünya imparatoru olmak Akdeniz'i sadece bir Türk Gölü yapmayı hedeflemiştir demek pek de yanlış olmaz. Osmanlı-Venedik savaşının sona ermesinden sonra yönünü Rodos ve İtalya'ya çevirmişti. Zira Rodos ve İtalya'yı alarak ticari, askeri ve siyasi anlamda Osmanlı'nın güçlenmesini sağlayacaktı. Rodos Seferi'nde Rodos Şövalyeleri etkili olmuştur. Osmanlı ile iyi ilişkiler içerisinde olmayan, İstanbul'un fethini kutlamayan ve istenen haracı Osmanlılara ödemeyen Rodos, Fatih Sultan Mehmed'in dikkatini üzerine çekmiştir. Osmanlı Fatih saltanatında Rodos'a daha önce başarısız iki askeri sefer düzenlemiştir. Rodos 1480 yılında Mesih Paşa tarafından kuşatılmıştır. Ancak Pierre D'aubusson önderliğindeki Saint Jean şövalyeleri tarafından yenilmişlerdir. Fatih'in emriyle Gedik Ahmed Paşa büyük bir donanma ile Otranto yakınlarına sefer düzenlemiş ve almıştır. 13 ay Osmanlı idaresinde kalan şehir Fatih'in ölümünden sonra, tekrar Napoli Krallığı'nın kontrolüne geçmiştir.
Ottoman became an empire with Mehmed II conquered Istanbul in 1453. Following theen largement policy, Mehmed II protected the borders of the Ottoman Empire. He fought against the Akkoyunlu State. Karamanoğlu Principality was included in the Ottoman territories. Trabzon has taken a strong position in the Black Sea. He conquered Europe. After taking the Aegean Islands, Peloponnese, Serbia, Lesbos, he wanted to conquer Rhodes and Italy. It would not be wrong to say that being the world emperor aimed to make the Mediterranean Sea just a Turkish Lake. After the end of the Ottoman-Venetian war, it turned to Rhodes and Italy. Because Mehmed II would take Rhodes and Italy, commercial, military and political sense of the Ottoman Empire would provide. The Knights of Rhodes were effective in the Rhodes campaign. Rhodes, who did not have good relations with the Ottomans, did not celebrate the conquest of Istanbul and did not pay there quired tribute to the Ottomans, attracted the attention of Mehmed II's. Ottoman, during the reign of the Conqueror, he organized two unsuccessful military campaigns to Rhodes. Rhodes was besieged In 1480 by Mesih Pasha. However, they were defeated by the knights of Saint Jean ledby Pierre D'aubusson. At the behest of Mehmed II's Gedik Ahmed Pasha organized and took an expedition to Otranto with a great navy. After Fatih's death, the city remained under Ottoman rulefor 13 months, came under the control of the Kingdom of Naples.
URI: http://hdl.handle.net/11452/14737
Appears in Collections:Sağlık Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10316039.pdf1.92 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons