Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/14275
Title: Perakende su ürünlerinde aeromonas hydrophila varlığının araştırılması
Other Titles: Investigation of the presence of aeromonas hydrophila in seafood at retail level
Authors: Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
Muş, Tülay Elal
Çetinkaya, Figen
Keywords: Aeromonas hydrophila
Su ürünleri
Balık
Kontaminasyon
Seafood
Fish
Contamination
Issue Date: 2-Sep-2013
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Muş, T. E. ve Çetinkaya, F. (2013). "Perakende su ürünlerinde aeromonas hydrophila varlığının araştırılması". Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 32(1), 7-10.
Abstract: Mevcut çalışma, Bursa’da perakende satışa sunulan çeşitli su ürünlerinde (balık, midye, karides) tehlikeli gıda patojenlerinden A. hydrophila’nın insidensini ortaya koymak amacıyla gerçekleştirildi. Etkenin örneklerden izolasyonu, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından önerilen standart prosedürlerden yararlanılarak sağlandı. Örneklerden alınan Aeromonas izolatları API 20E bakteri tanımlama sistemi ile tür düzeyinde identifiye edildi. Çalışmanın sonuçları, analiz edilen 100 örnekten 14’ünün A. hydrophila ile kontamine olduğunu ve su ürünlerinin A. hydrophila’nın insanlara bulaşmasında potansiyel bir araç olabileceğini gösterdi.
The present study was carried out to determine the incidence of A. hydrophila, which is considered as a hazardous foodborne pathogen, in various seafood (fish, mussel, shrimp) sold at the retail level in Bursa. The isolation of the bacterium was performed using the standard procedures recommended by the U.S. Food and Drug Administration (FDA). Aeromonas isolates obtained from the samples were identified to species level by API 20E Bacterial Identification System. The results of this study showed that 14 out of 100 samples analysed was contaminated with A. hydrophila, and seafood could be a potential vehicle for transmission to humans of A. hydrophila
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/144338
http://hdl.handle.net/11452/14275
ISSN: 1301-3173
Appears in Collections:2013 Cilt 32 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
32_1_2.pdf286.5 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons