Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/14264
Title: Gıdalarda patojen kontrolünde bakteriyofaj kullanımı
Other Titles: Use of bacteriophages in control of food pathogens
Authors: Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı.
Temelli, Seran
Çetin, Ece
Keywords: Bakteriyofaj
Bacteriophage
Kontrol
Patojen
Gıda
Control
Pathogen
Food
Issue Date: 30-Sep-2012
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Temelli, S. ve Çetin, E. (2012). "Gıdalarda patojen kontrolünde bakteriyofaj kullanımı". Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 30(2), 45-52.
Abstract: Bakteriyofajlar, yalnız bakteri hücrelerini enfekte eden ve parçalayan viruslardır. Günümüzde bakteriyofajların potansiyel uygulamaları arasında, antibiyotiklere alternatif olarak hayvan sağlığında terapotik amaçlı kullanımları ile gıda zinciri boyunca patojen bakterilerin tespitinde ve gıda biyopreservasyonunda kullanımları yer almaktadır. Son yıllarda ise gıda katkı maddesi olarak kullanımlarının onaylanması, yenilebilir viruslar hakkında yapılan çalışmaların artmasına neden olmuştur. Bu makalede, gıda kaynaklı patojenlerden Escherichia coli O157:H7, Salmonella, Campylobacter jejuni, Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus ve Enterobacter sakazakii’nin kontrolünde bakteriyofajların kullanım olanakları ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verilmiştir.
Bacteriophages are viruses, which only infect and lyse bacterial cells. Today, within the potential applications for bacteriophages are: their use as therapeutic agents, alternative to antibiotics, in sustaining animal health; their use as biopreservation applications and for pathogen reduction in the food chain. Also, their recent approval in use as food additives has caused an increase in research on these edible viruses. In this article, studies on the control of foodborne pathogens namely, Escherichia coli O157:H7, Salmonella, Campylobacter jejuni, Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus ve Enterobacter sakazakii, by the use of bacteriophages, have been reviewed.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/144380
http://hdl.handle.net/11452/14264
ISSN: 1301-3173
Appears in Collections:2011 Cilt 30 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
32_2_9.pdf156.97 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons