Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/14129
Title: Bursa Temennâ (Temenye) dergâhı vakfiyesi
Authors: Uludağ Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi/Tarih Bölümü.
Öcalan, Hasan Basri
Keywords: Bursa
Hüsameddin Tekke Camii
Bursevî
Temenye
Semerkandiyye tarikatı
Issue Date: 2000
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Öcalan, H. B. (2000). "Bursa Temennâ (Temenye) dergâhı vakfiyesi". Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 9(9), 453-460.
Abstract: Bursa’da Semerkandiyye Tarikatı’nın en önemli zâviyelerinden biri Hüsameddin Bursevî tarafından kurulan Temenye Dergâhı’dır1 . Söz konusu dergâh, Bursevî tarafından Temenye2 adı verilen yerde kurulmuştur. Hüsameddin Efendi, Bursa’da dünyaya gelmiş, Hacı Halilzade diye meşhur olmuş, ilim tahsilini Abdülhalim Efendi’den tamamlayarak bir müddet çeşitli medreselerde müderrislik yapmıştır3 . Daha sonra tasavvuf yolunu seçerek, Semerkandiyye’den Şeyh Alâeddin Efendi’nin oğlu Mehmed Çelebi Efendi’ye intisap etmiş ve ondan icâzet almıştır. Bursa’da Temenye’de adı geçen zaviyeyi inşa ederek4 , irşadla meşgul olmuştur. Vefat tarihine kadar (öl. 1042/1632) burada hizmete devam eden Bursevî yaptırmış olduğu zâviyenin haziresine defn edilmiştir5 . Bursevî, yaşadığı dönemin velûd yazarlarındandır. Başta tasavvuf olmak üzere değişik konularda birçok eser yazmıştır6 . Bu eserlerden şüphesiz ki en önemlisi Mühimmatü’l-Mü’minin adlı kitaptır7 . Temenye Dergâhı, günümüze kadar ulaşan nâdir dergâhlardan birisi olup hâlen İpekçilik semtinin üst kısmında Hüsameddin Tekke Camii olarak hizmet vermektedir. Hüsameddin Bursevî tarafından dergâh için dört vakfiye düzenlenmiştir. Bunlardan birisi dergâha bağışlanan kitaplarla ilgili olup, başka bir yazıda söz konusu edilecektir.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/144009
http://hdl.handle.net/11452/14129
ISSN: 1301-3394
Appears in Collections:2000 Cilt 9 Sayı 9

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9_9_25.pdf153.87 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons