Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/14087
Title: Saanen ırkı keçilerde hastalıkların değerlendirilmesi üzerine bir araştırma
Other Titles: A research: evaluatİon dİseases of saanen breed
Authors: Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
Üstüner, Hakan
Uzabacı, Ender
Kirman, Kübra
Ogan, M. Mustafa
Keywords: Hastalıklar
Saanen
Sürü sağlığı
Diseases
Herd health
Issue Date: 9-Jan-2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Üstüner, H. vd. (2011). "Saanen ırkı keçilerde hastalıkların değerlendirilmesi üzerine bir araştırma". Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 30(2), 19-23.
Abstract: Son istatistiklere göre Türkiye’de 5.1 milyon baş keçi bulunmaktadır. Son 18 yılda ülkemizde keçi varlığı farklı nedenlere bağlı olarak %52,4 azalmıştır. Türkiye’de İsviçre orijinli keçi ırklarına talep günden güne artmaktadır ve bunlar arasında yaygın olarak tercih edileni Saanen ırkıdır4,8,9,13 Toplam keçi varlığımızın %26’sı Marmara ve Ege bölgelerinde bulunmaktadır. Marmara Bölgesi’nde özellikle Çanakkale, Balıkesir ve Bursa yoğun olarak Saanen yetiştiriciliğinin yapıldığı illerimizdir4,14,25. Bu araştırmada, Saanen ırkı keçilerde üç yıllık süreçte sık görülen hastalıklar ve bunlardan korunma yollarının etkinliği ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu sıkça rastlanan hastalıklar arasında; sindirim sistemi hastalıkları %44,3, solunum sistemi hastalıkları %23,3, ayak hastalıkları %4,9, göz hastalıları %2,3, meme hastalıkları %7,4, diğer hastalıklar %17,8 oranında bulunmaktadır. Koruyucu olarak yapılan şap, kuduz, çiçek, anthraks, küçük ruminant vebası, brucella, pseudotuberculosis aşılamalarıyla alınan önlemler neticesinde bölgede herhangi bir salgın hastalık görülmemiştir. Bireysel olarak karşılaşılan hastalıklara ait görülme sıklıkları ve yaygınlığı bu araştırmada değerlendirilmeye çalışılmıştır. Bu çalışma, ülkemizde süt keçisi yetiştiriciliği yapan ya da yapmayı planlayan işletmelere sürü sağlığı ve yönetimi bakımından değerlendirebilecekleri yararlı bir kaynak niteliğindedir.
There are 5.1 million head goats in Turkey according to last statistics. Last 18 years, the presence of goat has decreased 52, 4% depending on different factors in our country. Demand of Switzerland originated goat races has been increasing day by day in Turkey and among these Saanen race has been preferred extensively4,8,9,13. Marmara and Ege regions have 26% of total goats in Turkey. Especially Çanakkale, Balıkesir and Bursa in the Marmara region are provinces in which Saanen cultivation is performed intensely4,14,25. In this research it is aimed to present common diseases and protection ways efficiency of Saanen goats during three years. Among these common diseases, there are 44,3% digestive system diseases, 23,3% respiratory system diseases, 4,9% foot diseases, 2,3% eye disease, 7,4% udder diseases and 17,8% the other diseases. As the result of aftovaxpur, rabies, variola, anthrax, PPR, brucellosis and pseudotuberculosis inoculations in order to protect, there are not any epidemic diseases observed in that location. Frequencies and prevalence of diseases which encountered individually have been evaluated in this study. This research is a useful resource for managements which are breeding or deciding to breeding dairy goat about herd health and management.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/144375
http://hdl.handle.net/11452/14087
ISSN: 1301-3173
Appears in Collections:2011 Cilt 30 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
30_2_4.pdf198.45 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons