Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/14084
Title: Bursa’da çiğ süt ve uht sütlerde aflatoksin m1 düzeyleri
Other Titles: Aflatoxin m1 levels of raw milks and uht milks in Bursa
Authors: Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi
Oruç, H. Hüseyin
Temelli, Seran
Sorucu, Ali
Keywords: Aflatoksin M1
Aflatoxin M1
Çiğ süt
UHT süt
Raw milk
UHT milk
Issue Date: 30-Sep-2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Oruç, H. H. vd. (2011). "Bursa’da çiğ süt ve uht sütlerde aflatoksin m1 düzeyleri". Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 30(2), 1-4.
Abstract: Bu çalışmada, Bursa’da süt sığırcılığı işletmelerinden toplanan çiğ sütler ile perakende satışa sunulan UHT sütlerdeki aflatoksin M1 (AFM1) düzeylerinin belirlenmesi ve elde edilen sonuçların halk sağlığı yönünden değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, 30 adet çiğ süt ve 54 adet UHT süt olmak üzere toplam 84 adet süt örneğinde AFM1 düzeyleri ELISA tekniği ile belirlenmiştir. İncelenen çiğ süt ve UHT süt örneklerinin tümünde AFM1 tespit edilmiş olup (% 100.0), ortalama AFM1 miktarı 6.40±0.42 ng/kg olarak saptanmıştır. Sonuç olarak, süt örneklerinde bulunan AFM1 düzeylerinin Türk Gıda Kodeksi, AB ve FAO/WHO’nun tolerans limitlerinin oldukça altında olduğu ve halk sağlığı açısından herhangi bir risk oluşturmadığı tespit edilmiştir
This study aims to determine the aflatoxin M1 (AFM1) levels of raw milks collected from dairy farms and retail UHT milks in Bursa, and to evaluate the results in effect of public health. For this, AFM1 levels in a total of 84 milk samples, comprised of 30 raw milks and 54 UHT milks, were deteremined by ELISA. AFM1 was detected in all (100.0%) of the raw milks and UHT milks, with a mean level of 6.40 0.42 ng/kg. Results indicate that the AFM1 levels in all milk samples were below the Turkish Food Codex, European Union and FAO/WHO tolerance limits, indicting no significant risk for public health.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/144372
http://hdl.handle.net/11452/14084
ISSN: 1301-3173
Appears in Collections:2011 Cilt 30 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
30_2_1.pdf183.57 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons