Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/13942
Title: Mîrâc Mîrâciye ve Bursalı Safiye Hâtun’un vakfiyesi
Authors: Uludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.
Kara, Mustafa
Keywords: Kur’ân-ı Kerim
Bursa
Mîrâc
Necm
Tasavvuf edebiyatı
Issue Date: 1998
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kara, M. (1998). "Mîrâc Mîrâciye ve Bursalı Safiye Hâtun’un vakfiyesi". Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 7(7), 25-40.
Abstract: Yükselmek anlamına gelen Arapça ARC kökünden türeyen Mîrâc merdiven anlamına gelmektedir. Bu kelime Kur’ân-ı Kerim’de zikredilmemişse de aynı kökten türeyen başka kelimeler vardır. Hz. Peygamberin hayatında vukûbulan en derûnî hal ve olaylardan biri olan mîrâc, müslümanların gönül hayatlarıyla katedebilecekleri veya kazanabilecekleri yol ve imkanlara ışık tutması açısından önemlidir. Mîrâc’a Kur’ân-ı Kerim’in iki suresinde temas edilmiştir: Isrâ ve Necm. Bu surelerin ismi dahi bir konuya dikkatimizi çekmek istemektedir: Gece. Isrâ, gece yürüyüşü, Necm ise yıldız anlamına gelmektedir.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/144050
http://hdl.handle.net/11452/13942
ISSN: 1301-3394
Appears in Collections:1998 Cilt 7 Sayı 7

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7_7_3.pdf1.12 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons